Hỏi đáp pháp luật 2985 Lượt xem

Trình tự, thủ cục đăng ký thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh cá thể thực hiện như thế nào.

Công ty Luật Thái An chuyên cung cấp dịch vụ thành lập các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã - trọn gói, nhanh chóng, chi phí hợp lý. Chúng tôi thường xuyên thành lập công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên, hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân ... cho các khách hàng trên toàn quốc.

Câu hỏi: Sản xuất nông nghiệp VAC có thể thành lập dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể không? Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh thực hiện như thế nào? Nghĩa vụ thuê của hộ kinh doanh cá thê

Trả lời:

Căn cứ pháp lỳ

-Luật số sửa đổi bổ sung các luật thuế số 71/2014/QH13 ban hành ngày 11 năm 2014

-Nghị định 78/2015/NĐ-CP 15 tháng 04 năm 2010 về đăng ký doanh nghiệp

-Văn bản hợp nhất 338VBHN-BTC ngày 14 tháng 7 năm 2014 về thuế môn bài

-Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2016 hướng dẫn các nghị định về thuế

Nội dung phân tích

Sản xuất nông nghiệp VAC có thể thành lập dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể?

Căn cứ vào khoản 2 điều 48 nghị định 43/2013/NĐ-CP (thay thế bởi nghị định 78/2015/NĐ-CP)

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên pham vị địa phương.

Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn 10 lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp”.

Do đó trong trường hợp nếu sử dụng từ 10 lao động trở xuống thì có thể đăng ký doanh nghiệp dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể. Còn nếu sử dụng từ 10 lao động trở nên thì phải đăng ký doanh nghiệp (khoản 4 điều 170 Luật Doanh Nghiệp 2005 )

Trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ điều 52 nghị định 43.2010/NĐ-CP (thay thế bởi nghị định 78/2015/NĐ-CP) quy định về thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể như sau:

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại điện hộ gia đình gửi giấy đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Kèm theo đó phải có bản sao chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và biên bản họp và nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Bước 3: Nếu sau năm ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinhd oanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Căn cứ điều 9 nghị định 43/2010/NĐ-CP (thay thế bởi nghị định 78/2015/NĐ-CP) về Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện: Phòng đăng ký kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tính có số lượng hộ kinh doanh và hợp tác xã đăng ký thành lập mới hàng năm trung bình từ 500 trở nên trong hai năm gần đây nhất.

Trong trường hợp không thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện thì Ủy ban nhân dân huyện phòng phòng tài chính - kế hoạch thực hiện nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại điều 11 nghị định này (sau đây goi chung là cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp huyện)

Nghĩa vụ nộp thuế của hộ kinh doanh cá thể

-Thuế môn bài

Căn cứ vào văn bản số 33/VBNN- BTC, hộ kinh doanh cá thể sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản không nằm trong đối tượng tạm miễn thuế môn bài theo quy định tại điểm 4.5 mục II văn bản, và thuộc đối tượng: hộ sản xuất kinh doanh cá thể chịu thuế môn bài theo 6 bậc thuế quy định tại điểm 2 mục I của văn bản, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

Bậc thuế

Thu nhập 1 tháng

Mức thuế cả năm

1

Trên 1.500.000

1.000.000

2

Trên 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

3

Trên 750.000 đến 1.000.000

500.000

4

Trên 500.000 đến 750.000

300.000

5

Trên 300.000 đến 500.000

100.000

6

Bằng hoặc thấp hơn 300.000

50.000

-Thuế GTGT

Căn cứ điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi khoản 1 điêu 4 thông thư 219/2013/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế GTGT: “Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt ra bán và ở khâu nhập khẩu”.

Do đó hộ kinh doanh VAC không phải kê khai, nộp thuế GTGT.

-Thuế thu nhập hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ khoản 4 điều 2 luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ tinhst huế thu nhập hộ kinh doanh là:

Thuế thu nhập = thuế suất thuế thu nhập hộ kinh danh x doanh thu khoán

Thuế suất thuế thu nhập hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản thuộc nhóm ngành nghề sản xuất sản phẩm, thuế suất 1.5%.

Doanh thu khoán do chi cục thuế ấn địnht rong thông báo mức thuế khoán sau khi doanh nghiệp đăng ký tại chi cục.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tới thành lập hộ kinh doanh cá thể tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725