Tư vấn luật lao động 8385 Lượt xem

Tư vấn pháp luật lao động

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động, Công ty luật Thái An cung cấp các giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài nhằm giúp các người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi hài hòa cho các bên, hạn chế đến mức thấp nhất mọi tranh chấp lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tư vấn luật lao động

Trong thời kỳ hội nhập quan hệ lao động ở Việt Nam ngày càng phát triển.

Do nhiều nguyên nhân, quan hệ lao động không phải lúc nào cũng được xây dựng trên sự bình đẳng, đúng pháp luật... Nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của mình và của người lao động, nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động... Về phía người lao động, việc thường xuyên vi phạm nội quy lao động, hợp đồng lao động… là một trong những nguyên nhân nảy sinh tranh chấp.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn luật lao động, Công ty luật Thái An cung cấp các giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài nhằm giúp các người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ pháp luật, bảo đảm quyền lợi hài hòa cho các bên, hạn chế đến mức thấp nhất mọi tranh chấp lao động, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Dịch vụ tư vấn pháp luật lao động tại Công ty luật Thái An bao gồm:

-  Tư vấn chung về luật lao động dành cho doanh nghiệp và người lao động

-  Hướng dẫn soạn thảo các loại hợp đồng lao động

- Tư vấn cách chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật

-  Hướng dẫn soạn thảo nội quy lao động

- Hướng dẫn soạn thảo thỏa ước lao động tập thể

- Tư vấn, tham gia đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể

- Tư vấn về thành lập công đoàn tại doanh nghiệp

- Tư vấn tuyển dụng lao động

- Tư vấn về quản lý lao động

- Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương trong doanh nghiệp

- Tư vấn hình thức, thủ tục, trình tự xử lý vi phạm kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong doanh nghiệp

- Tư vấn chế độ bảo hiểm cho người lao động (thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc, chế độ bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm bắt buộc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động)

 - Tư vấn các vấn đề luật lao động có yếu tố nước ngoài:

  + Tư vấn về điều kiện, thủ tục tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam

  + Tư vấn về xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  + Tư vấn thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, đăng ký tạm trú, tạm vắng tại Việt Nam

  +  Tư vấn về tiền lương, thuế thu nhập của lao động nước ngoài tại Việt Nam…

- Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động giữa cá nhân người lao động với người sử dụng lao động, giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động

- Đại diện, tham gia thương lượng, đàm phán và bảo vệ cho người lao động hoặc người sử dụng lao động trong các tranh chấp liên quan đến:

  + Việc làm, tiền lương, thu nhập và điều kiện lao động

  + Thực hiện thoả ước lao động, các quyền liên quan đến thành lập và gia nhập công đoàn

  + Kỷ luật lao động

  +  Sa thải người lao động

  + Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

  + Bồi thường thiệt hại giữa người lao động và người sử dụng lao động

  + Bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp xuất khẩu lao động

  + Trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động

  + Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật lao động

- Tư vấn và cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp về lao động tại doanh nghiệp và tại các cơ quan chức năng

 --->>> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
 Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725