Hỏi đáp luật thương mại 1408 Lượt xem

Điều kiện, thủ tục công bố tiêu chuẩn thực phẩm

Doanh nghiệp cần hoàn thiện các thủ tục công bố Tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, thủ tục công bố sản phẩm và thực hiện các yêu cầu về đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Công ty Luật Thái An được thành lập năm 2007, khi thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam bắt đầu khởi sắc. Với bề dầy hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình Luật Thái An xứng đáng là điểm tựa pháp lý của khách hàng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tư vấn về điều kiện, thủ tục công bố tiêu chuẩn thực phẩm

1. Cơ sở pháp lý quy định về điều kiện, thủ tục công bố tiêu chuẩn thực phẩm

Cơ sở pháp lý điều chỉnh điều kiện, thủ tục công bố tiêu chuẩn thực phẩm là các văn bản pháp luật sau đây:

 • Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa 2007.
 • Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 do Chính Phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa.
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006.
 • Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

2. Tiêu chuẩn thực phẩm là gì? 

Tiêu chuẩn được định nghĩa tại Khoản 1 Điều 3 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 như sau:

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này.

Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.’’

Từ định nghĩa trên có thể rút ra: Tiêu chuẩn thực phẩm là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng thực phẩm.  

Theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, người sản xuất phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và thực hiện các yêu cầu khác về quản lý chất lượng sản phẩm trước khi lưu hành sản phẩm. Như vậy, tiêu chuẩn thực phẩm cần được công bố trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường.

3. Có những loại tiêu chuẩn thực phẩm nào?

Người sản xuất thực phẩm lựa chọn một tiêu chuẩn trong Hệ thống tiêu chuẩn của Việt Nam để áp dụng là:

 • Tiêu chuẩn Quốc gia;
 • Tự xây dựng, công bố Tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng trong tổ chức mình với điều kiện chưa có quy định của Bộ Y tế.

4. Điều kiện công bố tiêu chuẩn thực phẩm

Tiêu chuẩn thực phẩm phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Tiêu chuẩn thực phẩm không được trái với quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.
 • Tiêu chuẩn thực phẩm cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ khoa học và công nghệ, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

Đồng thời, tiêu chuẩn thực phẩm được xây dựng dựa trên căn cứ là các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu, khả năng thực tiễn của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

5. Thủ tục xây dựng, công bố tiêu chuẩn thực phẩm

5.1. Phương thức xây dựng tiêu chuẩn thực phẩm

 • Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành Tiêu chuẩn thực phẩm.
 • Xây dựng Tiêu chuẩn hoàn toàn mới theo các bước xây dựng, công bố Tiêu chuẩn cơ sở

5.2. Các bước xây dựng, công bố tiêu chuẩn thực phẩm cơ sở

Tuỳ theo quy mô, loại hình sản xuất kinh doanh của cơ sở, trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở có thể bao gồm những bước như sau:

 • Bước 1: Lập kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn;
 • Bước 2: Biên soạn dự thảo Tiêu chuẩn;
 • Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn;
 • Bước 4: Tổ chức hội nghị chuyên đề về dự thảo Tiêu chuẩn;
 • Bước 5: Xử lý ý kiến và hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn;
 • Bước 6: Lập hồ sơ dự thảo Tiêu chuẩn;
 • Bước 7: Thẩm tra dự thảo Tiêu chuẩn;
 • Bước 8: Công bố Tiêu chuẩn;
 • Bước 9: In ấn Tiêu chuẩn.

5.3. Nội dung cần có trong tiêu chuẩn thực phẩm cơ sở

Các nội dùng cần có trong bản tiêu chuẩn thực phẩm cơ sở là:

 • Mục lục;
 • Phần thông tin mở đầu;
 • Phần cơ bản (phần khái quát, phần kỹ thuật);
 • Phần thông tin bổ sung.

4.4. Công bố Tiêu chuẩn thực phẩm

Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố Tiêu chuẩn. Hồ sơ dự thảo Tiêu chuẩn được lưu trữ tại cơ sở.

Đồng thời, Tiêu chuẩn thực phẩm đó phải được công bố áp dụng thông qua một hoặc các phương tiện sau:

 • Bao bì hàng hóa;
 • Nhãn hàng hóa;
 • Tài liệu kèm theo thực phẩm đó.

5. Tóm tắt tư vấn về điều kiện, thủ tục công bố tiêu chuẩn thực phẩm

Tiêu chuẩn thực phẩm là nội dung cần được công bố áp dụng tới người tiêu dùng. Để đảm bảo về mặt pháp lý, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm cần hoàn thiện các thủ tục công bố Tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, thủ tục công bố sản phẩm và thực hiện các yêu cầu về đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa sản phẩm của mình tiêu thụ ra thị trường.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725