Thay đổi đăng ký kinh doanh 6142 Lượt xem

Xử lý vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, quy định về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

Việc đăng ký kinh doanh thuộc sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, pháp luật có những quy định rất rõ ràng và có chế tài cụ thể đối với các vi phạm. Tuy nhiên, đa số hộ kinh doanh không biết tới những quy định này, họ khá tùy tiện khi thành lập, vận hành và giải thể hộ kinh doanh mà không lường trước được hậu quả của những hành vi không đúng của mình. Công ty Luật Thái An xin giới thiệu bài viết dưới đây để giúp bạn đọc có thêm một số hiểu biết về lĩnh vực này.

1.Xử phạt hành chính liên quan tới thành lập hộ kinh doanh

 • Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 nếu đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh; nếu không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; nếu thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên; nếu hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh; nếu thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập; nếu không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Buộc làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác và chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất đối với hành vi Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;
 • Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên;
 • Buộc thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường theo quy định đối với hành vi Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;
 • Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với hành vi Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập;
 • Buộc kê khai lại đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

2.Xử phạt hành chính liên quan tới tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.
 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng nếu không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; nếu ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gửi thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.

3.Xử phạt hành chính liên quan tới thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; nếu chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện; nếu không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả:
 • Buộc thông báo nội dung thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
 • Buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi Chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.

4.Xử phạt hành chính liên quan tới  chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

 • Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm nội dung.
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trên đây là câu trả lời của Công ty Luật Thái An đối với việc xử phạt hành chính liên quan tới đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh. Nếu bạn cần tư vấn kỹ hơn, bạn hãy gọi điện tới Tổng đài Tư vấn Pháp luật của chúng tôi – các luật sư và chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn một cách tốt nhất.

CÔNG TY LUÂT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725