Hỏi đáp pháp luật 1800 Lượt xem

Tư vấn về quảng cáo gian dối

Câu hỏi: Các thông tin trên biển quảng cáo có một số thông tin không chính xác thì có vi phạm về quảng cáo gian dối không?

Câu hỏi: Các thông tin trên biển quảng cáo có một số thông tin không chính xác thì có vi phạm về quảng cáo gian dối không?

Trả lời:

Theo điều 8 luật quảng cáo 2012 quy định như sau về hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

1.Quảng cáo những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quy định tại điều 7 của luật này;

2.Quảng asaso làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng;

3.Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục Việt Nam;

4.Quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội;

5.Quảng cáo gây ảnh hưởng xấu đến sự tông nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

6.Quảng cao có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do, tín ngưỡng, tôn giáo, định kiến về giới, về người khuyết tật;

  1. Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;

8.Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;

9.Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, báo bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm , hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc được công bố.

10.Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháo so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.

11.Quảng cáo có sử dụng các từ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc từ ngữ có ý nghĩa tương tự mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

12.Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.

13.Quảng cáo vi phậm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

14.Quảng cáo tạo cho trẻ em có suy nghĩ, lời nói, hành động trái với đạo đức, thuận phong mỹ tục; gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, an toàn hoặc sự phát triển bình thường của trẻ em.

15.Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo hoặc tiếp nhận quảng cáo trái ý muốn.

16.Treo, đặt, dán, vẽ các sản phẩm quảng cáo trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

Do đó dù là một thông tin nhỏ không chính xác tức là bạn đã bị phạm luật quảng cáo và chắc chắn bạn sẽ không được cấp phép quảng cáo cho sản phẩm của mình. Bạn cần đưa ra các thông tin đúng về sản phẩm của công ty mình.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725