Hỏi đáp pháp luật 16607 Lượt xem

Lấy chứng minh thư nhân dân của người khác đi đăng ký mã số thuế cá nhân

Câu hỏi: Lấy chứng minh thư nhân dân của người khác đi đăng ký mã số thuế cá nhân có được không và phải làm gì trong trường hợp người khác lấy CMND của mình để làm việc đó.

Câu hỏi: Lấy chứng minh thư nhân dân của người khác đi đăng ký mã số thuế cá nhân có được không và phải làm gì trong trường hợp người khác lấy CMND của mình để làm việc đó.

Công ty luật Thái An trả lời:

Cơ sở pháp lý

Luật quản lý thuế 2006

Thông tư số 85/2007/TT-BTB hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế

Nội dung trả lời:

Điều 107 - xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

  1. Người nộp thuế đã phản ảnh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ nhưng khi sai dẫn đến số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và tiền chậm nộp tính trên số tiền thiế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.
  2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu người nộp thuế khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn nhưng không thuộc các trường hợp quy đinh tại khoản 6 và khoản 7 điều 108 của Luật này thì ngoài việc nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp theo quy định, người nộp thuế còn bị xử phạt như sau:
  3. Phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn đối với trường hợp người nộp thuế tự phát hiện và khai bổ sung quá thời hạn sáu mươi ngày, kêt từ ngày đăng ký tờ khai nhưng trước khi cơ quan hải quan kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế theo quy định tại khoản 2 điều 34 của Luật này;
  4. Phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản a khoản này;”

Điều 3.3 phần I thông thư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế quy định:

Người nộp thuế chỉ được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại.

Căn cứ pháp lý để cơ quan thuế xác định duy nhất của một cá nhân chính là số chứng minh nhân dân (CMND) do cơ quan công an cấp. Về nguyên tắc thì số CMND do cơ quan Công an cấp là mã số duy nhất đối với từng cá nhân.

Do đó để phát hiện hành vi lấy số CMND của bạn đi đăng ký mã số thuế cá nhân. BẠn vào website của Tổng cục thuế, tra cứu MST của mình (ghi số CMND) từ đó biết được cơ quan thuế đăng ký, quản lý cấp mã sau đó bạn làm công văn trình bày sự việc để họ giúp bạn trường hợp này (họ sẽ tìm ra đơn vị đã đang ký và sử dụng MST bất hợp pháp). Trường hợp cá nhân vi phạm trong trường hợp này sẽ bị xử phạt hành chính. Cụ thể cá nhân đó sẽ phải hoàn thuế.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725