Tư vấn sở hữu trí tuệ

Tư vấn sở hữu trí tuệ 2439 Lượt xem

Tư vấn đăng ký bảo hộ thiết kế, mạch tích hợp bán dẫn

Theo quy định của Điều 68, Luật sở hữu trí tuệ, thiết kế bố trí được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện : có tính nguyên gốc và tính mới thương mại.

Đăng vào 26-04-2018 / bởi Nguyễn Lan Hương
Tư vấn sở hữu trí tuệ 3650 Lượt xem

Tư vấn bảo hộ giống cây trồng

Nếu giống cây trồng đáp ứng điều kiện bảo hộ thì cơ quan bảo hộ giống cây trồng trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ký quyết định cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng và công bố tạp chí chuyên ngành về...

Đăng vào 24-04-2018 / bởi Nguyễn Lan Hương
Tư vấn sở hữu trí tuệ 5745 Lượt xem

Tư vấn hợp đồng li – xăng

Hợp đồng Li-xăng được hiểu là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao cho người khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.

Đăng vào 22-04-2018 / bởi Nguyễn Lan Hương
Tư vấn sở hữu trí tuệ 1535 Lượt xem

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là việc tổ chức, cá nhân tiến hành những thủ tục để xác lập quyền sở hữu của mình đối với nhãn hiệu đồng thời ngăn chặn những hành vi xâm hại đến nhãn hiệu của mình.

Đăng vào 18-04-2018 / bởi Nguyễn Lan Hương
Tư vấn sở hữu trí tuệ 3934 Lượt xem

Dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ mang lại những giá trị kinh tế rất lớn cho chủ thể sở hữu tuy nhiên vì đối tượng của quyền sở hữu này là vô hình khó kiểm soát nên trên thực tế việc vi phạm về quyền sở hữu là rất phổ biến. Các doanh...

Đăng vào 17-04-2018 / bởi Nguyễn Lan Hương
Tư vấn sở hữu trí tuệ 2065 Lượt xem

Dịch vụ gia hạn văn bằng bảo hộ

Pháp luật quy định rất linh hoạt đối với một số đối tượng quyền sở hữu công nghiệp khi văn bằng gần hết thời hạn bảo hộ thì chủ sở hữu có quyền gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Đăng vào 16-04-2018 / bởi Nguyễn Lan Hương
Tư vấn sở hữu trí tuệ 3028 Lượt xem

Tư vấn bảo hộ bí mật kinh doanh

Một công ty thành công luôn nắm giữ cho riêng mình những bí mật kinh doanh, nó là chìa khóa giúp doanh nghiệp tạo dựng tên tuổi và uy tín trên thị trường. Tuy nhiên việc giữ bí mật, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình đối với bí...

Đăng vào 14-04-2018 / bởi Nguyễn Lan Hương
Tư vấn sở hữu trí tuệ 2540 Lượt xem

Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích

Sáng chế là loại tài sản vô hình, chỉ được pháp luật bảo hộ, công nhận quyền sở hữu khi tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích.

Đăng vào 12-04-2018 / bởi Nguyễn Lan Hương

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725