Tư vấn hợp đồng 19816 Lượt xem

Tư vấn hợp đồng kinh tế

Trong hoạt động kinh doanh, một khi giám đốc công ty cầm bút ký vào những hợp đồng kinh tế đầy rủi ro thì doanh nghiệp sẽ nhiều phen lao đao hoặc bị thiệt hại vô cùng lớn. Bởi hợp đồng đã được ký kết có hiệu lực pháp luật đối với các bên...

 Tư vấn hợp đồng kinh tế

“Thương trường là chiến trường” - câu ngạn ngữ mà các thương nhân Việt Nam ai cũng biết. Nhưng có lẽ ít người nghĩ rằng trong thương trường ấy thương nhân phải nắm cho được “vũ khí” lợi hại của mình, đó chính là Hợp Đồng. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của hợp đồng càng quan trọng, khi Việt Nam gia nhập WTO và TPP.

1. Vai trò của hợp đồng kinh tế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

 • Là thỏa thuận mang tính pháp ràng buộc các bên về việc sản xuất, mua bán sản phẩm, dịch vụ và các thỏa thuận khác với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ cùa mỗi bên
 • Là cơ sở để giải quyết tranh chấp liên quan đến thỏa thuận, cam kết
 • Là công cụ quan trọng cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp
 • Là công cụ hữu hiệu để thâm nhập thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp…
 • Là căn cứ đề thiết lập mối quan hệ với đối tác và đăng ký các giao dịch khác nhau

2. Đặc điểm của hợp đồng tế trong hoạt động kinh doanh, hợp đồng thương mại dịch vụ (thường gọi là Hợp Đồng Kinh Tế)

Khác với hợp đồng dân sự, hợp đổng kinh tế có các đặc điểm sau đây:

a. Hợp đồng kinh tế được ký kết vì mục đích kinh doanh

Hợp đổng kinh tế bao giờ cũng gắn với hoạt động sản xuất, tái sản xuất và trao đổi hàng hóa, dịch vụ của các chủ thể kinh doanh, trong đó có ít nhất một bên ký hợp đồng phải có mục đích kinh doanh.

Mục đích chủ yếu của hợp đồng dân sự là đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các bên.

b. Đặc điểm về chủ thể hợp đồng kinh tế

Trong mối quan hệ hợp đồng kinh tế, ít nhất một bên phải là pháp nhân, còn bên kia có thể là pháp nhân hay cá nhân có đăng ký kinh doanh. Nội dung hợp đồng ký kết phải phù hợp với phạm vi nghề nghiệp kinh doanh đã đăng ký.

Còn đối với hợp đồng dân sự thì mọi tổ chức và cá nhân đều có thể trở thành chủ thể của hợp đồng

c. Hình thức của hợp đồng kinh tế

Hợp đồng kinh tế phải được ký kết bằng văn bản hoặc tài liệu giao dịch, là những văn bản có chữ ký xác nhận của các bên về nội dung thỏa thuận, có thể dưới các dạng công văn, thư điện tử, đơn chào hàng, đơn đặt hàng, điện báo…

Hợp đồng dân sự, tùy theo nội dung, mối quan hệ và ý chí của các bên, được ký bằng văn bản hoặc  thỏa thuận miệng, có thể có người làm chứng…

3. Tại sao doanh nghiệp cần tư vấn hợp đồng kinh tế ?

Doanh nghiệp cần tư vấn hợp đồng để:

 • Hợp đồng mang tính khả thi và không bị vô hiệu
 • Hạn chế tối đa mọi rủi ro pháp lý trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng với đối tác
 • Đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp cho khách hàng
 • Với bối cảnh hội nhập kinh tế như ở Việt Nam hiện nay, việc tư vấn hợp đồng lại càng cấp thiết bởi đối tác trong hợp đồng là các doanh nhân nước ngoài chuyên nghiệp, nếu các doanh nghiệp không muốn ‘thua ngay trên sân nhà’….

4. Nội dung tư vấn hợp đồng kinh tế tại Công ty luật Thái An

a. Tư vấn các quy định chung về hợp đồng kinh tế

 • Chủ thể tham gia hợp đồng thương mại, dịch vụ
 • Tư vấn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng
 • Tư vấn về các trường hợp hợp đồng thương mại dịch vụ vô hiệu và hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu

b. Xem xét, rà soát các loại hợp đồng kinh tế mà khách hàng đã ký kết, trên cơ sở đó điều chỉnh kịp thời hoặc rút kinh nghiệm

c. Tư vấn phương thức giao kết hợp đồng kinh tế

 • Tư vấn thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng
 • Tư vấn về thay đổi, rút lại, hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng
 • Tư vấn chấp nhận và thời hạn chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

d. Tư vấn đàm phán hợp đồng kinh tế

Đàm phán hợp đồng có ý nghĩa rất quan trọng. Bằng kinh nghiệm của mình, luật sư Luật Thái An giúp khách hàng thương lượng hợp đồng theo hướng có lợi nhất cho khách hàng.

e. Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế (tư vấn nội dung cơ bản của hợp đồng kinh tế)

 • Tư vấn về hình thức hợp đồng kinh tế
 • Tư vấn về các điều khoản chính, điều khoản thông thường, điều khoản tùy nghi của hợp đồng
 • Tư vấn về cách thức thoả thuận số lượng, chất lượng sản phẩm, giá cả, phương thức thanh toán
 • Tư vấn về thời hạn, địa điểm thực hiện hợp đồng
 • Tư vấn các quy định về quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng
 • Tư vấn thời điểm giao kết hợp đồng
 • Tư vấn về vi phạm hợp đồng, chế tài xử phạt hợp đồng
 • Tư vấn về sửa đổi nội dung hợp đồng, phụ lục hợp đồng
 • Tư vấn các nội dung khác liên quan 

f. Tư vấn chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng kinh tế

 • Tư vấn quy định pháp luật về các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng
 • Tư vấn cách thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng

g. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế (tranh chấp hợp đồng thương mại dịch vụ, hợp đồng kinh doanh)

 • Tư vấn trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Tư vấn đàm phán hòa giải tranh chấp
 • Tư vấn khởi kiện giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Đại diện cho khách hàng giải quyết tranh chấp hợp đồng
 • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong tranh chấp hợp đồng

5. Các loại hợp đồng kinh tế (hợp đồng thương mại dịch vụ, hợp đồng kinh doanh) thông dụng được tư vấn tại Công ty luật Thái An:

Các loại hợp đồng kinh tế thông dụng là:

 • Hợp đồng mua bán hàng hoá
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BBC)
 • Hợp đồng hợp tác đầu tư
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Hợp đồng dịch vụ:
  •  hợp đồng vận chuyển hàng hóa
  •  hợp đồng giao nhận thầu xây dựng
  •  hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học – kỹ thuật
  •  hợp đồng dịch vụ tư vấn
  •  hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
  •  hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
  •  hợp đồng dịch vụ hội chợ, triển lãm thương mại
  •  hợp đồng đại diện cho thương nhân
  •  hợp đồng uỷ thác – xuất nhập khẩu
  •  hợp đồng đại lý
  •  Hợp đồng gia công
  •  Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá
  •  Hợp đồng dịch vụ quá cảnh
  •  Hợp đồng cho thuê hàng hoá
  •  Hợp đồng nhượng quyền thương mại

6. Dịch vụ tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng kinh tế

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế với những ưu điểm sau:

 • Hợp đồng được soạn thảo theo cách chuyên nghiệp
 • Hỗ trợ pháp lý tốt nhất theo yêu cầu của Khách hàng trong suốt quá trình từ chuẩn bị cơ sở pháp lý, sơ thảo hợp đồng, thẩm định hợp đồng, ký kết hợp đồng
 • Tối đa hóa lợi ích của khách hàng trong phạm vi pháp luật cho phép và hoàn cảnh cụ thể
 • Hạn chế rủi ro pháp lý cho khách hàng
 • Bảo mật thông tin 
 • Giảm giá 15% cho dịch vụ tiếp theo mà Khách hàng sử dụng

===>>> Xem ngay: Bảng giá tư vấn soạn thảo hợp đồng


--->>> Hãy gọi ngay TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được sử dụng dịch vụ tư vấn hợp đồng kinh tế tốt nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
  Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725