Tư vấn pháp luật thuế 13800 Lượt xem

Dịch vụ tư vấn thuế

Để giúp các doanh nghiệp loại trừ rủi ro trong lĩnh vực thuế, Công ty luật Thái An với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, tài chính cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thuế

Doanh nghiệp là đơn vị thực thi các luật thuế trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Mỗi giao dịch sản xuất, kinh doanh, đầu tư có thể liên quan đến một hoặc nhiều loại thuế. Do không nắm được đầy đủ các quy định và yêu cầu, không kịp cập nhật những thay đổi của pháp luật về thuế các doanh nghiệp có thể bị cơ quan thuế loại trừ các chi phí, doanh thu tính thuế, ấn định thuế, truy thu thuế và v.v... 

Để giúp các doanh nghiệp loại trừ rủi ro trong lĩnh vực thuế, Công ty luật Thái An với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế, tài chính cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật thuế cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thuế tại Công ty luật Thái An bao gồm:

I. Dịch vụ Tư vấn thuế cho cá nhân

- Tư vấn về đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân

- Đối với cá nhân đã đăng ký thuế và có mã số thuế: Trường hợp cá nhân được hoàn thuế hay giảm trừ gia cảnh, luật sư về thuế sẽ hướng dẫn các thủ tục theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho họ

- Tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động trong doanh nghiệp.

II. Dịch vụ Tư vấn thuế cho doanh nghiệp

Các luật sư và nhân viên của Công ty luật Thái An hỗ trợ doanh nghiệp những vấn đề sau.

a. Tư vấn về thủ tục ưu đãi đầu tư về thuế cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài

b. Tư vấn các thủ tục thuế: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài, thuế chuyển nhượng vốn, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

-  Tư vấn kê khai thuế, thủ tục nộp thuế

-  Tư vấn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

-  Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

-  Tư vấn thủ tục miễn giảm thuế, ưu đãi thuế

-  Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ và chế độ kế toán cho doanh nghiệp

-  Đại diện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ thuế tại cơ quan thuế

c. Đại diện cho khách hàng liên hệ với các cơ quan thuế để khiếu nại các quyết định về thuế

d. Tư vấn thuế trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tái cầu trúc doanh nghiệp, chia tách, liên doanh, liên kết, chào bán vốn cổ phần và cổ phiếu, đầu tư vào Việt Nam

đ. Cung cấp kế toán theo yêu cầu của doanh nghiệp

1. Tư vấn thuế khi thành lập doanh nghiệp

- Tư vấn đăng ký mã số thuế

-  Tư vấn kê khai thuế

-  Tư vấn thủ tục nộp thuế

-  Tư vấn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

- Tư vấn quyết toán thuế, tư vấn lập báo cáo tài chính

- Tư vấn thủ tục miễn giảm thuế

- Tư vấn các quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ

- Tư vấn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực thuế

- Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế

- Hướng dẫn tự tính, tự khai, tự nộp thuế cho các chủ doanh nghiệp vụ.

2. Tư vấn thuế trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

Trường hợp doanh nghiệp có vướng mắc trong việc nộp thuế hoặc thực hiện các yêu cầu của cơ quan thuế, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng những công việc sau:

- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ thuế theo đúng quy định của pháp luật

- Đại diện nộp hồ sơ thuế tại chi cục thuế

- Cung cấp kế toán theo yêu của khách hàng

-  Làm việc với cơ quan thuế liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp

3. Tư vấn thuế trong trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia doanh nghiệp, tách doanh nghiệp, sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp, chuyển doanh nghiệp trực thuộc thành doanh nghiệp độc lập hoặc ngược lại, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động

- Các luật sư và nhân viên tư vấn của Công ty luật Thái An sẽ hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục kê khai, đăng ký thuế đối với các cơ quan Thuế theo đúng quy định của pháp luật và đúng thời hạn

4. Tư vấn thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Khi doanh nghiệp giải thể chúng tôi sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan thuế.

Liên hệ ngay đề được sử dụng dịch vụ Tư vấn thuế tốt nhất với chi phí thấp nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
  Đối tác pháp lý tin cậy 

  

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725