Hỏi đáp luật lao động 10207 Lượt xem

Không thành lập công đoàn vì người lao động không muốn thành lập công đoàn có phải vi phạm pháp luật không?

Việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở không phải là một quy định bắt buộc đối với tập thể người lao động tại các doanh nghiệp mà việc thành lập tổ chức cong đoàn cơ sở hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện của người lao động

Câu hỏi:

Thưa luật sư, Công ty em gồm có 150 người lao động làm PG, công ty ký hợp đồng 1 năm, nhưng vì tính chất công việc nên người lao động không muốn thành lập công đoàn như vậy có được không luật sư. Cảm ơn luật sư

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Công ty Luật Thái An. Với thắc mắc của bạn về vấn đề thành lập công đoàn cơ sở, chúng tôi xin giải đáp như sau:

  1. Cơ sở pháp lý

- Luật công đoàn 2012

- Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2013

  1. Vai trò của tổ chức công đoàn

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, tập hợp đoàn viên công đoàn trong một hoặc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở công nhận theo quy định của pháp luật và điều lệ Công đoàn Việt Nam. Có vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Có chức năng tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; tham gia đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

  1. Thành lập và tổ chức công đoàn cơ sở

Thứ nhất, điều 5, diều 6 Luật Công đoàn 2012 quy định về quyền thành lập công đoàn và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của công đoàn như sau:

Điều 5. Quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn

  1. Người lao động là người Việt Nam làm việc trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.
  2. Trình tự, thủ tục thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn

  1. Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
  2. Công đoàn được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

          Ngoài ra, tại Điều lệ công đoàn Việt Nam 2013 quy định:

1. Điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở:

Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn, được thành lập ở các Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi có ít nhất năm đoàn viên Công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam."

Như vậy, tổ chức công đoàn ở cơ sở được thành lập trên cơ sở tự nguyện của người lao động trong công ty và hoạt động dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc thành lập công đoàn cơ sở phải đáp ứng được điều kiện về thành viên tham gia đó là phải có ít nhất 5 đoàn viên công đoàn hoặc có 5 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam. Bởi vậy, việc thành lập công đoàn hay không thành lập công đoàn dựa trên sự tự nguyện, tự quyết định của người lao động trong công ty của bạn.

Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đều thành lập Công đoàn với lý do: giữa người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp phải xây dựng thỏa ước lao động, thương lượng tập thể, nội quy, quy chế lao động, trong đó có những lĩnh vực bắt buộc phải có sự tham gia của tổ chức công đoàn tại cơ sở. Việc thành lập công đoàn cơ sở sẽ thuận tiện hơn cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động cũng như người sử dụng lao động.

Trên đây là  giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề thành lập tổ chức công đoàn cơ sở. Công ty Luật Thái An mong rằng bài viết sẽ giúp bạn có thêm kiến thức pháp lý về vấn đề này. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào ---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động khi bạn cần hỗ trợ.

Công ty Luật Thái An
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725