Hỏi đáp luật lao động 20660 Lượt xem

Trả tiền lương theo hình thức khoán có phải chi trả lương làm thêm giờ hay không?

Pháp luật quy định về vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ tiền lương, chế độ làm thêm giờ rất chặt chẽ. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người lao động và có trách nhiệm chi trả tiền lương làm thêm ngoài giờ theo đúng quy định của pháp luật

Câu hỏi:

Xin chào luật sư. Luật sư cho tôi hỏi là hiên tại tôi đã ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với công ty nhưng trong điều khoản hợp đồng đó là làm việc 8 tiếng/ngày. Khi làm việc, công ty yêu cầu tôi tăng ca nhưng  công ty không tra tiền tăng ca. Tôi có thắc mắc với bộ phận tiên lương thì được trả lời là lương khoán không tính tiền tăng ca vậy công ty làm đúng hay sai?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Công ty Luật Thái An. Với câu hỏi của bạn về vấn đề chi trả tiền lương làm thêm ngoài giờ, chúng tôi xin trả lời như sau:

  1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật lao động 2012

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

  1. Quy định pháp luật về làm thêm ngoài giờ

Thứ nhất, làm thêm giờ được hiểu là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động. Cụ thể trong trường hợp này, thời gian làm thêm giờ là thời gian ngoài 8 tiếng làm việc theo thỏa thuận.

Thứ hai, Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng lao động để làm thêm giờ nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

- Được sự đồng ý của người lao động;

- Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

- Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Thứ ba, trường hợp người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động làm thêm giờ mà không cần đến sự đồng ý của người lao động là: Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật; Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Thứ tư, quy định về mức lương khi làm thêm giờ:

-  Làm thêm giờ ngày thường, ít nhất bằng 150%;

-  Làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

-  Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

-  Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

-  Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo mức làm thêm giờ ban ngày ( tối thiểu 150% với ngày thường và 200% với ngày nghỉ hàng tuần) người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

 Theo quy định tại khoản 1 điều 94 Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Tuy nhiên, dù trả lương theo hình thức nào thì người sử dụng lao động cũng phải tuân thủ theo những quy định pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi cũng như các chế độ lương thưởng, chế độ làm thêm giờ. Bởi vậy, nếu bạn đã làm thêm giờ theo yêu cầu của công ty trong thời gian theo quy định của pháp luật thì công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho bạn lương làm thêm giờ, trong trường hợp làm thêm giờ 7 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ, nếu không bố trí được ngày nghỉ bù thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy định.

Như vậy, trong trường hợp này, Công ty không chi trả tiền lương làm thêm giờ cho bạn là hành vi trái quy định của pháp luật, xâm phạm quyền lợi của người lao động. Bạn có thể yêu cầu công ty chi trả mức tiền lương làm thêm giờ theo quy định hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động.

Trên đây là  giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề chi trả tiền lương làm thêm giờ. Công ty Luật Thái An mong rằng bài viết sẽ giúp bạn có thêm kiến thức pháp lý về vấn đề này. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào, ---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Công ty Luật Thái An

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725