Tranh tụng và giải quyết tranh chấp 7389 Lượt xem

Giải quyết tranh chấp lao động

Trong tranh chấp lao động luật sư có vị trí rất quan trọng: Từ tư vấn luật lao động, hướng dẫn các bên ứng xử phù hợp, đại diện thương lượng hòa giải đến việc tham gia giải quyết tranh chấp tại tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng...

Giải quyết tranh chấp lao động

Trong nền kinh tế thị trường các quan hệ lao động càng phát triển. Tuy nhiên, dễ xảy ra tranh chấp lao động, vì lợi ích của các bên trong quan hệ lao động là đối lập. Tranh chấp lao động được thể hiện dưới dạng tranh chấp về quyền và lợi ích như việc làm, tiền lương và thu nhập, về thực hiện hợp đồng lao động của cá nhân, về thoả ước lao động tập thể... Tranh chấp lao động có thể là tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể.

Giải quyết tranh chấp lao động một cách ổn thỏa không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kinh doanh, mà còn tạo điều kiện gắn kết lâu dài giữa người lao động với người sử dụng lao động, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trong tranh chấp lao động luật sư có vị trí rất quan trọng: Từ tư vấn luật lao động, hướng dẫn các bên ứng xử phù hợp, đại diện thương lượng hòa giải hoặc tham gia giải quyết tranh chấp tại tòa án nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp lao động tại Công ty luật Thái An

1. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến tranh chấp lao động

 • Tư vấn về các dạng tranh chấp lao động phổ biến
 • Tư vấn về quyền của các bên tranh chấp lao động
 • Tư vấn về nghĩa vụ của các bên tranh chấp lao động
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể

2. Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp lao động

 • Tư vấn về thương lượng tranh chấp lao động
 • Tư vấn về hòa giải tranh chấp lao động
 • Tư vấn v ề quyền khởi kiện tranh chấp lao động
 • Tư vấn luật thời hiệu khởi kiện vụ án lao động
 • Tư vấn về căn cứ giải quyết tranh chấp lao động

3. Hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ trong tranh chấp lao động

 • Hướng dẫn khách hàng thu thập và củng cố chứng cần thiết để giải quyết tranh chấp lao động theo hướng có lợi cho mình
 • Đại diện cho khách hàng yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thu thập chứng cứ có lợi cho khách hàng

4. Tham gia thương lượng, hòa giải tranh chấp lao động ngoài tố tụng

 • Luật sư tham gia đàm phán thương lượng là yêu cầu đầu tiên trước khi các bên lựa chọn phương thức mới để giải quyết tranh chấp lao động với mục đích giúp các bên tranh chấp giữ được mối quan hệ tốt, tiết kiệm thời gian và chi phí.
 • Luật sư tham gia hòa giải khi các bên cần người trung gian làm ‘trọng tài’ để đưa ra giải pháp pháp lý tối ưu đảm bảo quyền lợi ích của khách hàng

5. Tranh tụng tại tòa án để giải quyết tranh chấp lao động

a. Tư vấn khởi kiện vụ án tranh chấp lao động (nếu thương lượng, hòa giải không thu được kết quả mong muốn)

 • Một trong các bên có quyền khởi kiện vụ án lao động để yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình (Trong tranh chấp lao động tập thể thì công đoàn cấp trên có quyền khởi kiện)
 • Tư vấn về điều kiện khởi kiện vụ án lao động
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khởi kiện vụ án lao động
 • Tư vấn về Hồ sơ khởi kiện vụ án lao động, bao gồm:
  • Đơn khởi kiện
  • Các tài liệu chứng minh về tranh chấp giữa các bên
  • Biên bản hòa giải không thành (đối với tranh chấp lao động cá nhân là Biên bản hòa giải tại cơ sở; Đối với tranh chấp lao động tập thể là Quyết định giải quyết của Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh)

b. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trước tòa án

Tùy theo yêu cầu của khách hàng, luật sư Luật Thái An có thể tham gia giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án với tư cách là người đại diện theo ủy quyền, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động hoặc người sử dụng lao động với những công việc chính dưới đây:

 • Luật sư tham gia tố tụng từ khi bắt đầu khởi kiện vụ án lao động
 • Luật sư sử dụng quyền đề nghị thay đổi hội đồng xét xử (thẩm phán, hội thẩm, kiểm sát viên, thư ký toà án), người giám định, người phiên dịch theo quy định của pháp luật
 • Luật sư cung cấp tài liệu, chứng cứ, đọc hồ sơ vụ án lao động, sao chép những điểm cần thiết trong hồ sơ vụ án
 • Luật sư tham dự hòa giải giữa các đương sự tại tòa án
 • Luật sư tham gia phiên toà xét xử tranh chấp lao động (tham gia xét hỏi các đương sự, tranh luận tại phiên tòa, chuẩn bị luận cứ bảo vệ khách hang theo hướng có lợi nhất 

6. Tham gia giai đoạn thi hành án lao động

 • Luật sư tư vấn trình tự, thủ tục yêu cầu thi hành án
 • Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị thi hành án
 • Đưa ra các yêu cầu khác trong giai đoạn thi hành án

Liên hệ ngay để được giải quyết tranh chấp lao động tốt nhất!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN
Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725