Tư vấn sở hữu trí tuệ 3093 Lượt xem

Tư vấn bảo hộ bí mật kinh doanh

Một công ty thành công luôn nắm giữ cho riêng mình những bí mật kinh doanh, nó là chìa khóa giúp doanh nghiệp tạo dựng tên tuổi và uy tín trên thị trường. Tuy nhiên việc giữ bí mật, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình đối với bí mật kinh doanh là điều không phải dễ dàng khi các đối thủ luôn có những phương pháp nhằm tìm kiếm, thu thập thông tin về bí mật.

 

Để giúp doanh nghiệp hiểu rõ về bí mật kinh doanh, cách thức bảo hộ bí mật kinh doanh công ty Luật Thái An xin giới thiệu bài viết tư vấn bảo hộ bí mật kinh doanh.

1. Bí mật kinh doanh là gì ?

Bí mật kinh doanh được hiểu là một dạng thông tin hay tri thức liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, được giữ bí mật và tạo ra các giá trị kinh tế nhất định cho người nắm giữ thông tin đó. Trên thế giới, một số quốc gia sử dụng thuật ngữ “Bí mật kỹ thuật” (know – how) để thay thế cho bí mật kinh doanh.

Bí mật kinh doanh có ba dấu hiệu cơ bản:

 • Là kết quả của quá trình nghiên cứu, sáng tạo thể hiện ra tri thức, thông tin
 • Chưa bộ lộ đến mức những người khác có thể dễ dàng có được
 • Có khả năng tạo ra những giá trị kinh tế cho những người sử dụng kinh doanh

Bí mật kinh doanh liên quan đến các loại thông tin khác nhau:

 • Bí mật kỹ thuật, khoa học như: công thức sản xuất sản phẩm, cấu tạo kỹ thuật của sản phẩm, bản mô tả kỹ thuật...
 • Thông tin thương mại như: danh sách những nhà cung cấp; danh sách khách hàng, hồ sơ khách hàng
 • Thông tin về tài chính như: cơ cấu giá...

2. Điều kiện để bí mật kinh doanh được bảo hộ

 • Thứ nhất, bí mật chứa đựng hiểu biết không phải là hiểu biết thông thường hoặc không dễ dàng có được. Đây có thể được coi là điều kiện sáng tạo của bí mật kinh doanh. Tri thức, thông tin chỉ được bảo hộ là bí mật kinh doanh nếu nó là thành quả của một quá trình đầu tư tài chính và trí tuệ của chủ sở hữu. Những thông tin đơn lẻ không hàm chứa một lượng tri thức nhất định hoặc những tri thức phổ biến đối với những người có trình độ trung bình trong lĩnh vực đó sẽ không đáp ứng điều kiện bảo hộ bí mật kinh doanh.
 • Thứ hai, có giá trị thương mại: Tri thức, thông tin được bảo hộ là bí mật kinh doanh nếu nó tạo ra cho người nắm giữ bí mật kinh doanh lợi thế so với những người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó. Bí mật kinh doanh được coi là một tài sản có giá trị của doanh nghiệp. Để có được bí mật kinh doanh, doanh nghiệp phải đầu tư rất nhiều tiền, của, công sức để thu nhập, phát triển, bảo mật bí mật kinh doanh và đổi lại, bí mật kinh doanh tạo ra những giá trị kinh tế độc lập cho người nắm giữ nó. Bảo hộ kinh doanh là cơ sở để ngăn chặn việc chiếm đoạt bằng nhiều thủ đoạn khác nhau của các đối thủ cạnh tranh.
 • Thứ ba, đảm bảo tính bảo mật: Bí mật kinh doanh phải được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để thông tin đó không bị bộc lộ và không dễ dàng được tiếp cận được. Để được bảo hộ là bí mật kinh doanh, một trong những điều kiện quan trọng là thông tin còn phải tồn tại trong tình trạng bí mật, có nghĩa là những người thường xuyên xử lý loại thông tin đó không biết đến hoặc không thể dễ dàng tiếp cận được thông tin dưới dạng thông tin toàn bộ. Một thông tin được coi là có tình bí mật nếu chỉ phạm vi hạn chế những người trực tiếp sử dụng thông tin đó trong doanh nghiệp biết được thông tin và các trách nhiệm giữ bí mật.

3. Biện pháp bảo hộ bí mật kinh doanh

Quyền sở hữu trí tuệ đối với chủ thể sở hữu bí mật kinh doanh được xác lập trên cơ sở có được bí mật một cách hợp pháp và thực hiện các biện pháp bảo mật thông tin. Như vậy, để bí mật kinh doanh được bảo hộ chủ sở hữu cần tiến hành các biện pháp để bảo mật thông tin của mình.

Để bảo đảm tính bí mật của bí mật kinh doanh, chủ sở hữu phải thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để giữ bí mật thông tin như:

 • Các biện pháp hạn chế việc biết hoặc tiếp cận được thông tin đối với cả nhân viên trong doanh nghiệp cũng như các chủ thể khác (cất giữ thông tin trong két sắt, cất giữ thông tin không theo trật tự vốn có của nó, mã hóa thông tin, mã truy cập thông tin, xây dựng quy trình quản lý tài liệu...)
 • Các biện pháp chống bộc lộ thông tin (ký kết các hợp đồng bảo mật hợp đồng lao động trong đó quy định trách nhiệm người được biết hoặc tiếp cận thông tin không được bộc lộ thông tin hoặc không tìm cách biết được thông tin mà mình được tiếp cận.

4. Các dịch vụ công ty Luật Thái An liên quan đến bảo hộ bí mật kinh doanh

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến bí mật kinh doanh
 • Tư vấn, xác định các điều kiện để bí mật kinh doanh được bảo hộ
 • Tư vấn, xác định phần được bảo hộ với danh nghĩa bí mật kinh doanh
 • Tư vấn các quyền của chủ sở hữu về bí mật kinh doanh
 • Tư vấn phương pháp bảo mật thông tin bí mật kinh doanh
 • Tư vấn, xác định các hành vi xâm hại quyền đối với bí mật kinh doanh
 • Đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến bí mật kinh doanh

Trên đây là bài viết tư vấn bảo hộ bí mật kinh doanh.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725