Tư vấn sở hữu trí tuệ 2612 Lượt xem

Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích

Sáng chế là loại tài sản vô hình, chỉ được pháp luật bảo hộ, công nhận quyền sở hữu khi tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích.

 

Sáng chế là một tài sản mang lại nhiều giá trị cho chủ sở hữu đặc biệt trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển. Tuy nhiên, không phải như tài sản bình thường, sáng chế là loại tài sản vô hình, chỉ được pháp luật bảo hộ, công nhận quyền sở hữu khi tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích. Việc đăng ký sẽ giúp chủ sở hữu có thể chứng minh  dễ dàng quyền sở hữu của mình đối với sáng chế khi có tranh chấp. Tuy nhiên, thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế khá phức tạp để giúp các cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn thủ tục trên Công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau.

1. Sáng chế, giải pháp hữu ích là gì?

Sáng chế là giải pháp mới có tính sáng tạo để giải quyết một vấn đề kỹ thuật. Sáng chế không đơn thuần là một khám phá bởi khám phá chỉ là sự quan sát, phát hiện ra một hiện tượng trước đây không được chú ý tới, trong khi đó sáng chế phải liên quan đến việc sáng tạo ra một cái gì đó mới: có thể là một thiết bị, một sản phẩm, sự kết hợp của các chất, một phương pháp.

Đặc điểm sáng chế:

 • Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật tồn tại thông qua hai dạng chính đó là sản phẩm hoặc quy trình. Giải pháp kỹ thuật được hiểu là biện pháp để giải quyết một vấn đề mang đặc tính kỹ thuật.
 • Sáng chế là sản phẩm bao gồm: vật thể, chất thể và vật liệu sinh học.
 • Sáng chế có thể tồn tại dưới dạng quy trình: được thể hiện bằng tập hợp các thông tin xác định cách thức thực hiện một quá trình một công việc, xác định bởi các đặc điểm về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp...
 • Giải pháp kỹ thuật là sáng chế phải giải quyết vấn đề kỹ thuật bằng việc áp dụng các quy luật tự nhiên.
 • Giải pháp hữu ích về bản chất là một sáng chế ở trình độ thấp. Điều kiện bảo hộ giải pháp hữu ích đơn giản hơn, không đòi hỏi trình độ sáng tạo, thời hạn bảo hộ ngắn hơn.

2. Điều kiện bảo hộ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích

Để được cấp bằng độc quyền thì sáng chế cần thỏa mãn những điều kiện sau:

 • Tính mới sáng chế: Sáng chế được coi là tính mới nếu chưa bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất cứ hình thức nào khác ở trong và ngoài nước trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, trước ngày ưu tiên trong đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
 • Trình độ sáng tạo của sáng chế: Sáng chế phải được tạo ra từ quá trình đầ tư nghiên cứu, sáng tạo nhất định, có sự khác biệt rõ ràng, sáng tạo vượt trội với tình trạng kỹ thuật trước đó và hiện tại.
 • Khả năng áp dụng công nghiệp. Việc đánh giá khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế căn cứ vào giải pháp kỹ thuật nêu trong đơn đăng ký bảo hộ phải “có thể thực hiện được”.

Đối với giải pháp hữu ích:

Giải pháp hữu ích là một dạng sáng chế ở trình độ thấp. Vì vậy điều kiện cấp bằng bảo hộ với giải pháp hữu ích là:

 • Không phải là hiểu biết thông thường
 • Có tính mới
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp

3. Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

3.1  Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Khi tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu/giải pháp hữu ích chủ thể cần chuẩn bị một bộ hồ sơ sau:

 • Tờ khai, đơn đăng ký sáng chế theo mẫu – số lượng: 02 bản
 • Bản mô tả sáng chế trong đó thể hiện hai nội dung chính: mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế – Số lượng: 02 bản
 • Chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ phí, lệ phí
 • Các tài liệu liên quan khác.

3.2 Trình tự đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Bước 1: Chủ thể tiến hành đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ tới Cục Sở hữu trí tuệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ.

Bước 2: Thẩm định hình thức, đăng công bố và thẩm định nội dung của đơn đăng ký bảo hộ.

Đây là giai đoạn cơ quan có thẩm quyền tiến hành công việc của mình:

 • Thẩm định về hình thức: Trong vòng 30 từ khi nhận hồ sơ cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét về mặt hình thức, thành phần hồ sơ của đơn đăng ký bảo hộ.
 • Đăng công bố : Trong giai đoạn này cơ quan có thẩm quyền sẽ đăng công bố về việc chấp nhận đơn, kèm theo bản tóm tắt về sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Thẩm định mặt nội dung: Trong giai đoạn này Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét các điều kiện để cấp văn bằng sáng chế nếu sáng chế thỏa mãn các quy định pháp luật.

3.3 Thời hạn tiến hành đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích

Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích rơi vào khoảng: 24 đến 26 tháng.

4. Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

 • Tư vấn, dự báo, đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Tư vấn thành phần hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Tư vấn, soạn thảo, chỉnh sửa hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Tư vấn phương án để sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ
 • Hỗ trợ khách hàng tra cứu sáng chế/giải pháp hữu ích
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ Sáng chế/ giải pháp hữu ích
 • Theo dõi, xử lý và trả kết quả cho khách hàng

Trên đây là bài viết tư vấn về thủ tục tiến hành đăng ký bảo hộ sáng chế/ giải pháp hữu ích.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725