Tư vấn sở hữu trí tuệ 5819 Lượt xem

Tư vấn hợp đồng li – xăng

Hợp đồng Li-xăng được hiểu là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao cho người khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.

 

Trong quá trình phát triển doanh nghiệp nắm giữ, có được quyền sở hữu trí tuệ sẽ mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh rất lớn. Chủ sở hữu đối với tài sản sở hữu trí tuệ không chỉ có quyền tự khai thác để thu lợi nhuận mà còn có quyền chuyển giao quyền sử dụng cho chủ thể khác, việc chuyển nhượng này phải thông qua hợp đồng li - xăng. Nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hợp đồng li- xăng, các điều khoản của hợp đồng li – xăng cũng như những vấn đề lưu ý khi soạn thảo hợp đồng công ty luật Thái An giới thiệu bài viết sau.

1. Hợp đồng li - xăng là gì?

Li-xăng được hiểu là việc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao cho người khác sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.

Theo đó thì hợp đồng li xăng được hiểu là những thỏa thuận của hai bên (gồm bên chuyển quyền và bên nhận quyền), trong đó có nội dung bên nhận chuyển quyền được sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của bên chuyển quyền trong thời gian, mục đích, phạm vi nhất định.

Các loại hợp đồng li – xăng:

 • Hợp đồng li – xăng độc quyền được hiểu là hợp đồng trong đó quy định rõ trong thời hạn và phạm vi của hợp đồng bên nhận quyền được độc quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, bên chuyển quyền không được chuyển quyền sử dụng cho bên thứ ba nào khác và chỉ được sử dụng quyền sở hữu nếu có sự cho phép của bên nhận quyền.
 • Hợp đồng li – xăng không độc quyền thì ngược lại trong thời gian, phạm vi hợp đồng bên chuyển quyền được sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ đồng thời có quyền chuyển giao quyền sử dụng cho chủ thể khác.
 • Hợp đồng li – xăng thứ cấp là hợp đồng theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng thông qua hợp đồng li –xăng khác.

2. Nội dung hợp đồng li-xăng

Ngoài những nội dung như một hợp đồng thông thường (tên, địa chỉ của các bên trong hợp đồng) khi soạn thảo, ký kết hợp đồng li – xăng các bên cần thỏa thuận nội dung sau:

 • Đối tượng chuyển quyền sử dụng
 • Phạm vi chuyển quyền
 • Thời hạn chuyển quyền
 • Phí chuyển giao và phương thức thanh toán
 • Vấn đề đăng ký hợp đồng
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên
 • Các trường hợp chấm dứt hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp

3. Một số vấn đề lưu ý khi soạn thảo hợp đồng li - xăng

 • Các bên cần xác định rõ đối tượng và phạm vi của hợp đồng li – xăng
 • Khi chủ sở hữu của đối tượng li – xăng là nhiều người thì cần sự đồng ý của các chủ sở hữu khi chuyển giao quyền sử dụng
 • Hầu hết các hợp đồng li – xăng điều có hiệu lực với bên thứ ba khi tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nên khi soạn thảo, ký kết các bên cần tiến hành thủ tục đăng ký
 • Cần lưu ý các trường hợp li – xăng đối với các đối tượng cần có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền

4. Dịch vụ công ty luật Thái An liên quan đến hợp đồng li – xăng

 • Tư vấn các khía cạnh pháp luật liên quan hợp đồng li –xăng
 • Tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng li – xăng
 • Đại diện khách hàng đàm phán, soạn thảo, rà soát hợp đồng li-xăng
 • Tư vấn thủ tục, hồ sơ đăng ký hợp đồng li – xăng
 • Tư vấn, đại diện khách hàng giải quyết tranh chấp liên quan hợp đồng li – xăng

Trên đây là bài viết của công ty Luật Thái An liên quan đến hợp đồng li xăng. Nếu cần có một hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình trong giao dịch, bạn nên sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng chất lượng cao và chi phí rất phải chăng – chi tiết có tại đường link này https://dangkydoanhnghiep.org.vn/bang-gia-dich-vu-soan-thao-va-ra-soat-hop-dong.html. Hãy liên hệ ngay với Luật Thái An để được tư vấn kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725