Tư vấn sở hữu trí tuệ 3722 Lượt xem

Tư vấn bảo hộ giống cây trồng

Nếu giống cây trồng đáp ứng điều kiện bảo hộ thì cơ quan bảo hộ giống cây trồng trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ký quyết định cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng và công bố tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng.

Giống cây trồng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nông, lâm nghiệp. Thông qua việc chọn tạo giống đã cho ra đời những giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của con người. Để tạo ra một giống cây trồng mới đòi hỏi người nghiên cứu cần đầu tư nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Nhằm bảo hộ quyền lợi của chủ sở hữu pháp luật đã quy định giống cây trồng là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên quyền sở hữu đối với giống cây trồng chỉ được xác lập khi giống cây trồng được đăng ký bảo hộ. Nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp hiểu rõ về điều kiện và thủ tục bảo hộ đối với giống cây trồng công ty luật Thái An giới thiệu bài viết sau.

1. Điều kiện bảo hộ giống cây trồng

Để trở thành đối tượng bảo hộ quyền đối với giống cây trồng, giống cây trồng phải đáp ứng những điều kiện do pháp luật quy định. Cụ thể như sau:

 • Thứ nhất, giống cây trồng được bảo hộ là kết quả của hoạt động chọn tạo hoặc phát hiện, phát triển. Như vậy, giống cây trồng được bảo hộ có thể có nguồn gốc từ hai hướng: giống cây trồng được chọn tạo hoặc giống cây trồng được phát hiện và phát triển.
 • Thứ hai, giống cây trồng thuộc Danh mục cây trồng do nhà nước bảo hộ. Nhà nước quy định danh mục các giống cây trồng và bảo hộ các giống cây trồng theo danh mục này. Như vậy, để có thể được bảo hộ là giống cây trồng nhất thiết giống cây trồng này nằm trong danh mục giống cây trồng do Nhà nước bảo hộ.
 • Thứ ba, giống cây trồng phải có tính mới và tính khác biệt. Tính mới của giống cây trồng được hiểu là giống cây chưa được bán, phân phối bằng cách khác nhau cho người thứ ba nhằm mục đích khai thác giống cây trồng. Tính khác biệt lại đòi hỏi giống cây trồng mới phải có thể phân biệt một cách rõ ràng với bất kỳ một giống khác đã được biết đến một cách rộng rãi.
 • Thứ tư, giống cây trồng cần phải đáp ứng các điều kiện về tính đồng nhất, tính ổn định và có tên gọi phù hợp. Giống cây trồng có tính đồng nhất nếu có sự biểu hiện như nhau về các tính trạng liên quan, trừ những sai lệch, biến dị có thể xảy ra trong phạm vi cho phép. Tính ổn định lại được hiểu là các tính trạng của giống không thay đổi qua các mùa vụ hoặc sau mỗi chu kỳ giống trong trường hợp nhân bản chúng.

2. Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

2.1 Hồ sơ đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Để tiến hành đăng ký bảo hộ đối với giống cây trồng chủ thể có quyền cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

 • Tờ khai đăng ký theo mẫu
 • Ảnh chụp và tờ khai kỹ thuật theo mẫu
 • Các giấy tờ chứng minh quyền ưu tiên, quyền đăng ký
 • Giấy ủy quyền (nếu đại diện thực hiện thủ tục)
 • Chứng từ nộp phí và lệ phí

2.2 Trình tự đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Bước 1: Chủ thể tiến hành đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên tới Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành thẩm định hình thức và nội dung đơn yêu cầu và đưa ra quyết định cấp hoặc không cấp bằng bảo hộ.

 • Thẩm định về hình thức được hiểu là việc xem xét, kiểm tra các tài liệu kèm theo đơn và tính hợp lệ của đơn theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn. Nếu đơn không phù hợp, tùy vào từng trường hợp đơn yêu cầu sẽ bị từ chối hoặc sửa đổi, bổ sung.
 • Thẩm định về nội dung: Nếu đơn đáp ứng các yêu cầu thẩm định về hình thức thì đơn yêu cầu sẽ được thẩm định về mặt nội dung. Thẩm định về mặt nội dung là quá trình cơ quan nhà nước có thẩm xem xét giống cây trồng được đăng ký có đáp ứng được các điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật hay không.

Nếu giống cây trồng đáp ứng điều kiện bảo hộ thì cơ quan bảo hộ giống cây trồng trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn ký quyết định cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng và công bố tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng.

2.3 Thời hạn thực hiện thủ tục bảo hộ giống cây trồng

 • Thời hạn thẩm định hình thức đơn: 15 ngày kể từ ngày nhận đơn;
 • Thời hạn đăng công bố đơn hợp lệ trên tạp chí : 90 ngày kể từ ngày đơn được chấp nhận;
 • Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật: 90 ngày kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm.

Trên đây là bài viết liên quan đến thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725