Tư vấn sở hữu trí tuệ 2138 Lượt xem

Dịch vụ gia hạn văn bằng bảo hộ

Pháp luật quy định rất linh hoạt đối với một số đối tượng quyền sở hữu công nghiệp khi văn bằng gần hết thời hạn bảo hộ thì chủ sở hữu có quyền gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

 

Một đặc trưng cơ bản của quyền sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu bị giới hạn về thời gian và không gian. Điều đó có nghĩa quyền sở hữu trí tuệ không phải vĩnh viễn thuộc về chủ sở hữu mà nó sẽ chấm dứt trong khoảng thời gian nhất định đặc biệt là đối với quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định rất linh hoạt đối với một số đối tượng quyền sở hữu công nghiệp khi văn bằng gần hết thời hạn bảo hộ thì chủ sở hữu có quyền gia hạn thêm thời gian có hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ về thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ công ty Luật Thái An giới thiệu bài viết sau đây.

1. Văn bằng nào được gia hạn bảo hộ?

Không phải tất cả văn bằng bảo hộ đều được gia hạn mà chỉ có hai loại văn bằng sau đây pháp luật mới cho phép chủ sở hữu gia hạn:

 • Thứ nhất, bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm
 • Thứ hai, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm

2. Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ

2.1 Thời hạn gia hạn văn bằng bảo hộ

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ cần tiến hành nộp đơn xin gia hạn văn bằng trong khoảng thời gian sau:

 • Sáu tháng trước khi văn bằng hết hiệu lực
 • Có thể nộp đơn gia hạn muộn hơn nhưng chủ sở hữu cần nộp lệ phí gia hạn và cộng với 10 % lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn. Và thời hạn nộp muộn cũng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng hết hiệu lực.

Để thấy rõ hơn xin lấy một ví dụ:

Công ty A nộp đơn đăng ký bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp B vào ngày 20/5/2015 vào ngày 20/11/2016 thì được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp và bằng độc quyền này sẽ hết hiệu lực vào ngày 20/05/2020. Như vậy chủ sở hữu cần nộp đơn xin gia hạn trong thời hạn từ 20/12/2019 đến ngày 20/05/2020.

Còn nếu nộp muộn thì thời điểm nộp muộn nhất là ngày 20/11/2020 nhưng phải nộp thêm 10 % lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

3. Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ

3.1 Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ 02 bản (theo mẫu)
 • Văn bằng bảo hộ gốc
 • Giấy ủy quyền nếu thực hiện thông qua đại diện

3.2 Trình tự gia hạn văn bằng bảo hộ

Bước 1: Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ nộp một bộ hồ sơ đến như mục 2.1 Cục sở hữu trí tuệ

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định công nhận bảo hộ và đăng công báo.
 • Nếu hồ sơ thiếu sót, cán bộ sẽ yêu cầu chủ thể hoàn thiện hồ sơ trong vòng hai tháng. Nếu không hoàn thành hoặc hồ sơ không hợp lệ Cục sở hữu sẽ ra quyết định từ chối gia hạn

3.3 Phí, lệ phí, thời hạn thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ

 • Phí và lệ phí thực hiện thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ đúng thời hạn phải nộp cho cơ quan nhà nước là: 1.200.000 đồng
 • Thời hạn thực hiện thủ tục: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

4. Dịch vụ gia hạn văn bằng bảo hộ công ty luật Thái An

 • Tư vấn thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ
 • Tư vấn điều kiện gia hạn văn bằng bảo hộ
 • Tư vấn thời hạn thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ
 • Tư vấn hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ
 • Đại diện khách hàng thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ
 • Khiếu nại, theo dõi, giải quyết những vướng mắc trong suốt thực hiện gia hạn văn bằng bảo hộ

Trên đây là bài viết dịch vụ gia hạn văn bằng bảo hộ của Công ty Luật Thái An. 

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725