Hỏi đáp luật doanh nghiệp 3996 Lượt xem

Xin giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Theo Luật sư tư vấn Luật Doanh Nghiệp, rượu là một sản phẩm thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh nên để kinh doanh bán lẻ rượu cần có Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu

Thưa Luật sư, sắp tới tôi muốn mở một cửa hàng bán lẻ rượu ngay cạnh nhà. Theo tôi được biết, muốn kinh doanh sản phẩm rượu thì phải có Giấy phép kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, điều kiện và trình tự xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu là như thế nào?

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An, để giải đáp thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được tư vấn luật như sau:

giấy-phép-bán-lẻ-rượu

Theo quy định tại Phụ lục II Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện các loại rượu thuộc nhóm loại hàng hoá hạn chế kinh doanh.

  1. Điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Căn cứ quy địnhtại  khoản 3 Điều 17 Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu, để được cấp phép kinh doanh bán lẻ  sản phẩm rượu thì cần thỏa mãn những điều kiện sau:

- Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh là bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

-  Có địa điểm kinh doanh cố định, có địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về trang thiết bị , kỹ thuật theo quy định;

-  Thương nhân bán lẻ mặt hàng rượu phải trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu đồng thời phải có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

- Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu của mình hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh hoặc  liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp  đáp ứng được yêu cầu bảo quản chất lượng sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

- Có bản cam kết của thương nhân về  việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

- Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;

-  Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất kinh doanh rượu  là:  Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu tại cửa hàng bán lẻ trên địa bàn một quận, huyện, thị xã (sau đây gọi chung là huyện) được xác định theo nguyên tắc không quá một (01) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trên một nghìn (1.000) dân và phù hợp theo quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

  1. Thẩm quyền, thủ tục trình tự cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Thẩm quyền: Phòng Công Thương là cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

Căn cứ Điều 12 Thông tư 60/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của  Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu như sau:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo mẫu tại Phụ lục 31 kèm theo Thông tư 60/2014/TT-BCT;

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận mã số thuế;

-  Bản cam kết do thương nhân tự lập ra nêu rõ nội dung thương nhân  sẽ bảo đảm tuân thủ đầy đủ các điều kiện về, bảo vệ môi trường , phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật tại nơi kinh doanh và kho hàng của mình;

-  Bản sao hợp đồng mua bán hoặc bản sao c văn bản giới thiệu của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh);

- Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn  của các loại sản phẩm rượu mà thương nhân dự kiến kinh doanh;

-  Bản sao Phiếu thu đã  nộp  đầy đủ phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Số bộ hồ sơ: 02 (hai) bộ hồ sơ, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu  lại tại doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 01 Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu chỉ được dùng cho 01 (một) cửa hàng kinh doanh.

Trình tự cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu như sau:

 - Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ Phòng Công Thương gửi văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu cho thương nhân theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu có giá trị từng thời kỳ 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân muốn tiếp tục kinh doanh bán lẻ  sản phẩm rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép.

Trên đây là tư vấn của công ty Luật Thái An về vấn đề của bạn, nếu có bất cứ thắc mắc gì thêm, bạn có thể gửi câu hỏi về cho chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725