Hỏi đáp luật doanh nghiệp 1742 Lượt xem

thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Theo luật sư tư vấn luật doanh nghiệp, công ty muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải làm thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Chào Luật sư, Tôi muốn nhờ luật sư tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật  của công ty cổ phần và công ty TNHH. Cảm ơn Luật sư.

 thay-doi-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Theo quy định của Khoản 1 Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì bên bạn nếu có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật thì bên bạn phải làm hồ sơ gửi tới cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ bao gồm những giấy tờ như sau:

  • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân như quy định của Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của người làm đại diện theo pháp luật thay thế, bổ sung của công ty;
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên  hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên về việc thay đổi, bổ sung người đại diện theo pháp luật;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần về vấn đề thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty , ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty
  • Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:
  • Tên, mã số thuế , mã số doanh nghiệp hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP , chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:

+ Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên  mà chủ sở hữu là cá nhân.

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên mà hủ sở hữu là tổ chức.

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là người đại diện theo pháp luật thi người ký thông báo phải  là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu.

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị của  công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo phải  là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

  • Khi nhận Thôngbáo thay đổi người đại diện theo pháp luật,  trong thời hạn 03 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận sau đó kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Hi vọng tư vấn trên đây đã giúp giải đáp thắc mắc cho bạn, nếu có bất cứ vướng mắc gì thêm, quý khách có thể liên hệ với công ty Luật Thái An để được tư vấn hỗ trợ.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725