Hỏi đáp về pháp luật bảo hiểm 3152 Lượt xem

Phải làm gì khi doanh nghiệp không trả sổ bảo hiểm xã hội ?

Chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng doanh nghiệp chưa trả lại sổ bảo hiểm thì phải làm gì? Hãy cùng công ty Luật Thái An tìm hiểu thông qua tình huống thực tế sau đây.

Kính chào công ty Luật Thái An, hiện tại tôi đang có thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp như sau: Thưa luật sư, tôi bắt đầu đóng BHXH từ khi làm việc ở công ty cũ là tháng 6 năm 2010. Tháng 3 năm 2016, tôi xin nghỉ việc, công ty đồng ý và đã thanh toán các quyền lợi cho tôi, tuy nhiên, đã 4 tháng, kể từ ngày tôi xin nghỉ việc, tôi vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội. Vậy tôi phải làm thế nào trong trường hợp này? Mong luật sư tư vấn giúp. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về công ty Luật Thái An, với câu hỏi của bạn, chúng toi xin đưa ra tư vấn như sau:

Do bạn xin thôi việc và đã được công ty đồng ý, như vậy, bạn đã chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật, vì thế:

Thứ nhất: Theo Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.”

Ngoài ra, theo khoản 5, Điều 21, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm như sau: "Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật".

Như vậy, với quy định trên, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động công ty có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.

Thứ hai: Trong trường hợp công ty không trả lại sổ bảo hiểm cho bạn trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi chấm dứt hợp đồng lao động, thì căn cứ theo khoản 8, Điều 18, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về quyền của người lao động thì người lao động có quyền: “Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong nếu quá thời hạn mà bạn vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm, bạn có thể khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện ra tòa.

Việc giải quyết khiếu nại đối với quyết định, hành vi hành chính về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Trường hợp khi khiếu nại bạn không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện tại Tòa án.

Còn việc tố cáo và giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Nếu còn vướng mắc, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn của chúng tôi.

Công ty Luật Thái An

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725