Hỏi đáp về pháp luật bảo hiểm 2046 Lượt xem

Lao động nữ chưa đóng bảo hiểm bao giờ thì cần đóng bảo hiểm ít nhất bao nhiêu tháng trước khi sinh để hưởng chế độ thai sản?

Xin chào Công ty Luật Thái An! Bên em có một nhân viên dự định là tháng 12 dương sẽ sinh. chị ấy chưa đóng bảo hiểm bao giờ. nếu như bây giờ đóng thì tới lúc sinh có được hưởng chế độ thai sản không ạ?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

  1. Căn cứ pháp lý

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Thông tư số: 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

  1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“ 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyềnthì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo đó, điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con đối với lao động nữ đó là

(1) Có sự kiện sinh con

(2) Đủ thời gian đóng bảo hiểm

Thông thường, điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm là đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi sinh con. Đối với trường hợp lao đông nữ sinh con đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp lao động nữ đã đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được xác định như sau:

- Trường hợp sinh con trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con

- Trường hợp sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì không được tính vào 12 tháng trước khi sinh con.

Căn cứ theo thông tin bạn cung cấp thì chị nhân viên trong công ty bạn dự là tháng 12 dương sẽ sinh và chị ấy chưa đóng bảo hiểm bao giờ. Để xác định chính xác chị nhân viên đó có đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản hay không, bạn cần cung cấp thêm thông tin thời gian chị nhân viên đó bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội của chị nhân viên đó tính đến ngày sinh con đủ 6 tháng thì chị nhân viên đó sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật.

Trên đây là  giải đáp thắc mắc của chúng tôi về vấn đề điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ. Công ty Luật Thái An mong rằng bài viết sẽ giúp bạn có thêm kiến thức pháp lý về vấn đề này.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725