Hỏi đáp luật đầu tư 12401 Lượt xem

Ngành nghề kinh doanh có điều kiên là gì?

Kính chào Luật sư, xin Luật sư cho biết ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì và các ngành nghề này được quy định tại đâu?

Chào bạn và cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ hỏi đáp của Công ty Luật Thái An. Luật sư của Công ty gửi đến bạn nội dung tư vấn như sau:

  1. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc hoạt động đầu tư kinh doanh đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do: quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Luật Đầu tư năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015, điều đó đồng nghĩa với việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chính thức công bố danh mục các điều kiện kinh doanh đối với toàn bộ 268 ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

  1. Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại đâu?

Hiện nay danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, quy định cụ thể về các điều kiện kinh doanh của từng ngành nghề và các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh nội dung tương ứng.  Hoặc người xem có thể tham khảo  trong Phụ lục 4 của Luật Đầu tư 2014, kèm theo đó là các điều kiện đang được áp dụng. Việc đăng ký kinh doanh các ngành nghề có điều kiện sẽ được thực hiện theo danh mục này. Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thành lập, hoạt động kinh doanh, minh bạch hóa môi trường kinh doanh.

Nhằm hiểu rõ và thuận lợi trong việc thực hiện các quy định của pháp luật xin vui lòng liên hệ với Luật sư của Công ty Luật Thái An để được tư vấn kịp thời.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725