Hỏi đáp luật đầu tư 1224 Lượt xem

Cam kết chung của Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài theo Hiệp định EVFTA

Nhà đầu tư EU cần tìm hiểu các cam kết của Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài được quy định tại Hiệp định EVFTA.

Với việc Hiệp định EVFTA được thông qua thì cơ hội để các nhà đầu tư EU tham gia vào thị trường Việt Nam là rất lớn. Các nước thuộc Liên minh Châu Âu vốn có hệ thông dịch vụ rất phát triển sẽ không bỏ lỡ cơ hội đầu tư xuyên biên giới và vươn sang Việt Nam vốn là nền kinh tế năng động. Để làm được điều này, trước hết cần hiểu các điều kiện đầu tư được quy định tại Hiệp định EVFTA. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bầy các cam kết chung của Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài từ Liên minh châu Âu trong khuôn khổ EVFTA.

1. Hiệp định EVFTA là gì ?

Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) là một thỏa thuận thương mại tự do giữa Việt Nam và 27 nước thành viên EU. EVFTA. Ngày 1/12/2015 EVFTA đã chính thức kết thúc đàm phán và đến ngày 1/2/2016 văn bản hiệp định đã được công bố. Hiệp định đã được ký kết vào 30/6/2019.

2. Những cam kết cơ bản của Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA:

a)    Về tuyển dụng người nước ngoài

Việt Nam không cam kết đối với các biện pháp liên quan tới tuyển dụng người nước ngoài, ngoại trừ đối với hiện diện tạm thời của thể nhân vì mục đích kinh doanh và tự do hóa đầu tư, thương mại dịch vụ và thương mại điện tử.

b)    Sáp nhập, chứng khoán và công ty đại chúng

Nhà đầu tư EU được phép góp vốn thông qua việc mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam.

Trong trường hợp góp vốn thông qua hình thức mua cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần, hoặc đối với những ngành không được cam kết, tổng số vốn mà nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ không vượt quá 30% vốn điều lệ của mỗi doanh nghiệp, trừ khi được cho phép bởi pháp luật và quy định của Việt Nam, hoặc bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phù hợp với nghĩa vụ trong các hiệp định mà hai Bên đều là thành viên.

Đối với các ngành và phân ngành khác đã cam kết, mức vốn mà nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ khi mua lại doanh nghiệp Việt Nam tương ứng với những hạn chế về sự tham gia vốn nước ngoài được quy định cụ thể trong các ngành và phân ngành đó, nếu có.

Trừ khi có quy định khác đối với từng ngành hoặc phân ngành, không có hạn chế về sử hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, ngoại trừ:

  • trong các ngành mà pháp luật Việt Nam có quy định giới hạn về sở hữu nước ngoài, sở hữu nước ngoài đối với các công ty đại chúng phải tuân theo các hạn chế đó;
  • trong các ngành mà việc đầu tư nước ngoài phải có điều kiện và điều kiện đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đó không bao gồm hạn chế về sở hữu nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài không được phép nắm giữnhiều hơn 49% tổng số cổ phiếu của công ty đại chúng.

c)    Các vấn đề về tổ chức

Về thành lập công ty:

Việt Nam không cam kết đối với việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân một thành viên. Như vậy, nhà đầu tư từ các nước Liên min Châu Âu chỉ có thể thành lập các loại hình doanh nghiệp sau:

Về thành lập văn phòng đại diện:

Văn phòng đại diện của nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập tại Việt Nam, nhưng không được tham gia vào các hoạt động sinh lợi trực tiếp. Chi tiết có tại bài viết Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam.

Về thành lập chi nhánh:

Trừ khi có quy định khác đối với từng ngành hoặc phân ngành, việc thành lập chi nhánh là chưa cam kết. Đối xử dành cho các công ty con của pháp nhân EU được thành lập phù hợp pháp luật của Việt Nam và có văn phòng, trụ sở, hay địa điểm hoạt động chính đăng ký tại Việt Nam không được dành cho chi nhánh hoặc đại lý được thành lập tại Việt Nam bởi công ty của EU.

d)    Doanh nghiệp nhà nước

Việt Nam không cam kết cho tư nhân hóa, cổ phần hóa, thoái vốn thông qua chuyển giao hoặc chuyển nhượng vốn cổ phần hoặc tài sản của Doanh nghiệp nhà nước.

đ)     Công ty dịch vụ  công cộng

Các hoạt động kinh tế được xem là phục vụ lợi ích công cộng ở cấp quốc gia hoặc địa phương có thể được giao cho các công ty độc quyền công hoặc dành đặc quyền dành cho các nhà khai thác tư nhân.

e)    Đất đai và bất động sản

Việt Nam không cam kết đối với quyền sở hữu đất, thu hồi quyền sử dụng đất, cho thuê đất, sử dụng đất đai, quy hoạch đất đai, thời hạn sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy trong đất thuộc vềnhà nước Việt Nam. Di sản văn hóa không xác định được chủ sở hữu được tìm thấy trong đất thuộc về nhà nước Việt Nam. Không cam kết đối với các biện pháp liên quan đến việc mua bán, sở hữu và cho thuê bất động sản nhà ở của người nước ngoài.

f)     Thủ tục đầu tư

Việt Nam không cam kết đối với bất kỳ biện pháp nào liên quan đến thủ tục đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế đầu tư nước ngoài, ví dụ như các thủ tục liên quan đế ngiấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án đầu tư, và các thủ tục quản lý ngoại hối.

3. Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ tư vấn đối với các nhà đầu tư từ Liên minh Châu Âu. Đó là các dịch vụ:

  • Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Gia hạn, sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
  • Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Bạn đọc vui lòng tham khảo các dịch vụ trên tại link Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725