Hỏi đáp luật lao động 7450 Lượt xem

Hậu quả của hợp đồng lao động vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu là hợp đồng không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực do pháp luật quy định nên không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.

Kính chào Luật sư công ty Luật Thái An, Mong Luật sư tư vấn cho trường hợp của tôi: Tôi là nhân viên của công ty công nghệ điện tử. Trước khi chính thức làm việc tại công ty, giám đốc nhân sự yêu cầu tôi thử việc 1 tháng và không nhận lương. Do không có kinh nghiệm và đang cần tìm việc làm gấp, tôi đã chấp nhận thỏa thuận trên. Sau khi hết thời gian thử việc, tôi ký Hợp đồng lao động với giám đốc điều hành của công ty. Khi tôi chính thức làm việc được 1 tháng, bộ phận nhân sự thông báo Hợp đồng lao động của tôi vô hiệu do ký kết với giám đốc điều hành khi chưa được giám đốc ủy quyền. Vậy xin hỏi, giờ tôi phải làm gì để giải quyết vướng mắc trên của mình?

1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật lao động 2012
 • Bộ luật dân sự 2015
 • Nghị định 05/2013/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động
 • Nghị định 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động

2. Hợp đồng lao động vô hiệu là gì?

Hợp đồng vô hiệu là hợp đồng không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực do pháp luật quy định nên không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên.

Tại Điều 50 của Bộ luật lao động 2012 đã quy định rõ ràng về các trường hợp về Hợp đồng lao động vô hiệu như sau:

2.1 Hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần khi:

 • Toàn bộ nội dung của Hợp đồng lao động trái pháp luật;
 • Người ký kết Hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;
 • Công việc mà hai bên đã giao kết trong Hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;
 • Nội dung của Hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản hoạt động công.
 • Toàn bộ nội dung của Hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của Hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động.

2.2 Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi:

 • Nội dung của một hoặc nhiều phần vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của Hợp đồng.
 • Hợp đồng quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng.

Với trường hợp của bạn, Hợp đồng lao động của bạn vô hiệu toàn phần do vi phạm điểm b, khoản 1 Điều 50 luật lao động : "b) Người ký kết Hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền". Bạn ký Hợp đồng lao động với giám đốc điều hành của công ty mà không phải là giám đốc hoặc tổng giám đốc, cũng không phải là người được giám đốc ủy quyền hoặc phân cấp thường xuyên.

3. Hậu quả pháp lý khi Hợp đồng lao động vô hiệu

Theo nguyên tắc chung của Bộ luật dân sự, khi Hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu thì sẽ không làm phát sinh, ràng buộc hiệu lực giữa các bên; làm cho Hợp đồng không có giá trị pháp lý kể từ thời điểm giao kết, cho dù Hợp đồng đã được thực hiện trên thực tế hay chưa.

Khi Hợp đồng bị vô hiệu thì các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có qua định khác.

Hợp đồng lao động là một hình thức Hợp đồng dân sự đặc thù, vì vậy hậu quả pháp lý khi Hợp đồng lao động vô hiệu được quy định như sau:

Hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu từng phần:

 • Quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của pháp luật;
 • Các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của Hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động.

Hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì giải quyết như sau:

 • Trong trường hợp do ký sai thẩm quyền thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động hướng dẫn các bên ký lại;
 • Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật

Đối với trường hợp của bạn. Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 52 Luật lao động 2012 và Khoản 1, Điều 11 Nghị định 44/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động: “Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết Hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có trách nhiệm hướng dẫn các bên ký lại Hợp đồng lao động.” Do đó, bạn có thể gửi đơn khiếu nại trực tiếp lên giám đốc công ty để bảo vệ quyền lợi cho mình. Trường hợp công ty không giải quyết, bạn có thể khiếu nại tại Phòng thanh tra lao động huyện nơi mà công ty có trụ sở để được giải quyết. Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động khi bạn cần hỗ trợ.


 Nếu cần có một hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình trong giao dịch, bạn có thể tham khảo dịch vụ soạn thảo hợp đồng chất lượng cao và chi phí rất phải chăng của chúng tôi tại đường link này: https://dangkydoanhnghiep.org.vn/bang-gia-dich-vu-soan-thao-va-ra-soat-hop-dong.html

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725