Hỏi đáp luật lao động 3652 Lượt xem

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động

Kính chào Luật sư, tôi đang có vấn đề về lao động muốn nhờ luật sư tư vấn như sau: Hiện nay tôi đang làm việc cho một công ty da giày và tôi đang mang thai. Sau khi đi khám, bác sỹ có chỉ định là không nên làm việc ở môi trường độc hại. Do công ty da giày tôi đang làm có môi trường làm việc khá độc hại nên tôi muốn xin nghỉ làm ở đấy. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có được phép nghỉ việc trước thời hạn như vậy không? Thủ tục xin nghỉ như thế nào? Tôi xin cảm ơn!

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Thái An, đối với câu hỏi của bạn chúng tôi có một số ý kiến tư vấn như sau:

1. Quy định của pháp luật về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Điều 37 Bộ luật Lao động năm 2012 (BLLĐ)  quy định cho người lao động có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 37 BLLĐ, đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng có nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày. 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 BLLĐ, đối với người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

  • Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động
  • Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động
  • Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động
  • Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động
  • Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền
  • Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước
  • Người lao động bị ốm, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục

Đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn là lao động nữ mang thai và có chỉ định của bác sỹ về việc nghỉ việc để đảm bảo sức khỏe. Do vậy, chị có quyền được đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

2. Trình tự, thủ tục để người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng

Thủ tục mà người lao động phải thực hiện để thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật là thủ tục báo trước cho người lao động trước khi đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 37 BLLĐ, người lao động có nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động cụ thể như sau:

  • Trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điểm a, b, c và g khoản 1 Điều 37: người lao động có nghĩa vụ báo trước ít nhất 03 ngày làm việc;
  • Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định tại điểm d, đ khoản 1 Điều 37 BLLĐ:

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn: người lao động có nghĩa vụ báo trước ít nhất 30 ngày làm việc;

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng: người lao động có nghĩa vụ báo trước ít nhất 03 ngày làm việc

  • Trường hợp đơn phương chấm dứt theo quy định tại điểm 2 khoản 1 Điều 37 BLLĐ: thời hạn báo trước của lao động nữ mang thai tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Khi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp chấm dứt hợp đồng của lao động nữ mang thai.

Trong trường hợp của chị, do chị không nêu rõ loại hợp đồng chị ký kết là gì nên căn cứ vào những quy định chúng tôi nêu trên, chị có thể đối chiếu và lựa chọn thủ tục tương ứng với trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động và loại hợp đồng lao động mà chị đã ký kết

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Quyền chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Nếu còn bất kỳ băn khoăn, thắc mắc nào, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kịp thời! Chúng tôi cũng có dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động khi bạn cần hỗ trợ.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725