Thay đổi đăng ký kinh doanh 11206 Lượt xem

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, thủ tục tăng vốn điều lệ, thủ tục giảm vốn điều lệ, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp việc thay đổi vốn điều lệ là việc không xa lạ. Tùy vào tình hình hoạt động của doanh nghiệp trong từng thời kỳ (phát triển hay suy thoái) hoặc công ty có sự chuyển nhượng, thêm hoặc bớt thành viên mà sẽ có sự điều chỉnh vốn điều lệ tương ứng. Hiểu được nhu cầu thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp hiện nay, công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

1. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

1.1 Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/ 2014.
 • Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp.

1.2 Các trường hợp thay đổi vốn điều lệ

 • Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty;
 • Giảm vốn điều lệ;
 • Tăng vốn diều lệ.

1.3 Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tiến hành giải quyết hồ sơ.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả thay đổi vốn điều lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

1.4 Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ trong trường hợp tăng vốn điều lệ và giảm vốn điều lệ là khác nhau. Trước khi làm các thủ tục thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải hoàn tất việc thay đổi vốn trong doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi thay đổi, công ty phải thực hiện việc thông báo thay đổi vốn điều lệ.

1.4.1 Thành phần hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ.

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Giấy tờ hợp lệ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty (trường hợp công ty tiếp nhận thành viên mới;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân của thành viên mới (trường hợp công ty tiếp nhận thêm thành viên mới);
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4.2 Thành phần hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông với công ty cổ phần; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ của công ty;
 • Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ nhất (trong trường hợp công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50% thì báo cáo tài chính phải có xác nhận của kiểm toán độc lập);
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí: 200.000đ/lần.

2. Dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty luật Thái An

Công ty luật Thái An cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các loại dịch vụ như sau:

 • Tư vấn cho khách hàng về điều kiện, thủ tục, hồ sơ đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
 • Tư vấn chi tiết cho khách hàng về thủ tục Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ;
 • Theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Khách hàng có thể lựa chọn bất kỳ dịch vụ nào trong số những dịch vụ kể trên và các luật sư của Công ty Luật Thái An sẽ đem đến những dịch vụ theo đúng quy trình, chuẩn mực và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời gian nhanh nhất với mức chi phí thấp nhất.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725