Thay đổi đăng ký kinh doanh 5434 Lượt xem

Thủ tục thay đổi người đại diên theo pháp luật

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là việc doanh nghiệp phải thực hiện không ít lần do nhu cầu thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, Luật Thái An sẽ trình bầy cụ thể các bước thực hiện.

 

Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật. Trong những trường hợp đó, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên, đôi khi doanh nghiệp còn chưa nắm bắt được chính xác trình tự thủ tục và thành phần hồ sơ để thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật. Nắm bắt được nhu cầu đó, công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

1.  Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1.1 Quy định về người đại diện theo pháp luật theo Luật Doanh nghiệp 2014

Theo quy định tại Điều 13, Luật Doanh nghiệp năm 2014, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được hiểu là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp; đại diện cho doanh nghiệp với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty Cổ phần chỉ có 1 người đại diện theo pháp luật của công ty. Nhưng đến Luật Doanh nghiệp 2014 đã cho phép Công ty TNHH và công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Trong trường hợp công ty có nhiều người địa diện theo pháp luật, Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

1.2 Trình tự thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp
 • Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

1.3 Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau:

 • Thông báo người thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty do Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, Chủ tịch hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức ký;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với loại hình công ty TNHH một thành viên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp thay đổi người đại diện nhưng không làm thay đổi Điều lệ của công ty.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Mục lục hồ sơ;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ

Lệ phí: 200.000đ/lần cấp

2. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp của Công ty luật Thái An

Công ty Luật Thái An cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn về điều kiện để trở thành người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục và hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật trong thời gian nhanh nhất và mức chi phí phù hợp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp pháp lý kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725