Thay đổi đăng ký kinh doanh 4883 Lượt xem

Thủ tục thay đổi tên công ty

Tên doanh nghiệp (tên công ty) có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi có sự thay đổi về ngành, nghề, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hoặc xét thấy tên công ty không còn phù hợp, không đáp ứng quy mô hoặc ngành nghề thì việc đổi tên là một việc làm cần thiết. Nắm bắt được nhu cầu này của các công ty hiện nay, công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty.

Thủ tục thay đổi tên công ty

 

Tên doanh nghiệp (tên công ty) có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi có sự thay đổi về ngành, nghề, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hoặc xét thấy tên công ty không còn phù hợp, không đáp ứng quy mô hoặc ngành nghề thì việc đổi tên là một việc làm cần thiết. Nắm bắt được nhu cầu này của các công ty hiện nay, công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ thay đổi tên công ty.

1. Thủ tục thay đổi tên công ty

1.1 Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014;
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp

1.2 Các trường hợp cần thực hiện thủ tục đổi tên công ty:

Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi tên trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi tên bằng tiết Việt của doanh nghiệp;
 • Thay đổi tên bằng tiếng Anh của doanh nghiệp;
 • Thay đổi tên viết tắt của doanh nghiệp.

1.3 Một số lưu ý khi đặt tên cho doanh nghiệp

Những điều cấm khi đặt tên doanh nghiệp:

Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với doanh nghiệp đã đăng ký:

 • Tên trùng là tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký hoàn toàn giống với tên tiếng Việt của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó.
 • Tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như tên của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên tiết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký;
  • Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó;
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc chữ cái trong bảng chữ cái ngay sau tên riêng của doanh nghiệp đó (trừ trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký)
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu: “&”, “.”, “-“, “_”, “+”(trừ trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký);
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” hay “mới” ngay trước hoặc sau tên của doanh nghiệp đã đăng ký (trừ trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký);
  • Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký khác với tên riêng của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ: “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền Trung”, “miền Đông”, “miền Tây” hoặc các từ có ý nghĩa tương tự (trừ trường hợp công ty con của công ty đã đăng ký.
  • Sử dụng tên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội làm toàn bộ tên hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp được sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
  • Sử dụng những từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thông lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

1.4 Trình tự thực hiện thay đổi tên công ty

Để thực hiện đổi tên, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến không trái với các quy định của pháp luật về đặt tên doanh nghiệp

Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường Bưu điện

1.5 Hồ sơ thay đổi tên công ty

Thành phần hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; quyết định của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc đổi tên công ty. Trong quyết định ghi rõ những nội dung được sửa đổi
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh . Trong biên bả họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi.

Số lượng: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Dịch vụ thay đổi tên công ty của Công ty Luật Thái An

Công ty luật Thái An cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc đặt tên công ty;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi tên công ty;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết để thay đổi tên công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền.
 • Tư vấn về các vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi tên công ty (thông báo cho khách hàng, đối tác (nếu cần), bố cáo việc thay đổi tên công ty…)

Chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ thay đổi tên công ty trong thời gian ngắn với mức chi phí hợp lý nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp pháp lý kịp thời!

Các bạn có thể tham khảo trang Thay đổi đăng ký kinh doanh để tìm hiểu tất cả các trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725