Thay đổi đăng ký kinh doanh 5468 Lượt xem

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Trong qúa trình thực hiện hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của mình.

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh nữa mà tất cả ngành nghề đăng ký kinh doanh được thể hiện trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh khi có sự bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Để giúp doanh nghiệp hiểu được về thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh, tránh các rủi ro pháp lý, công ty Luật Thái An giới thiệu về dịch vụ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh dưới đây.

1. Trình tự, thủ tục thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi doanh nghiệp có sự thay đổi về ngành nghề đăng ký kinh doanh, trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi mà không thông báo thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

1.1 Các các thức thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh

Doanh nghiệp có thể thực hiện thay đổi bằng hai cách:

 • Cách 1: Thực hiện trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Cách 2: Thực hiện thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

1.2 Trình tự thay đổi ngành nghề kinh doanh

Để thực hiện thay đổi đăng ký ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh (hoặc doanh nghiệp có thể thực hiện đăng ký online thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia)
 • Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
 • Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp đăng ký qua Cổng thông tin điện tử, doanh nghiệp vẫn phải đến nhận kết quả trực tiếp)

1.3 Hồ sơ thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thành phần hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Các tài liệu khác chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

1.4 Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

2. Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty Luật Thái An

Công ty Luật Thái An cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn về các ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp và các quy định của pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh đó.
 • Tư vấn về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề hoặc vốn pháp định.
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục thay đổi (bổ sung, rút) ngành nghề kinh doanh.
 • Thực hiện mã hóa ngành nghề trong trường hợp trong Đăng ký kinh doanh của khách hàng có ngành nghề chưa được mã hóa.
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết để thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ xin thay đổi ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác phát sinh trong quá trình thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời gian ngắn với mức chi phí phù hợp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN 

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725