Hỏi đáp luật doanh nghiệp 7077 Lượt xem

Tách doanh nghiệp

Tách doanh nghiệp, đối tượng được tách doanh nghiệp, phương thức có thể thực hiện để tách doanh nghiệp, thủ tục tách, thành phần hồ sơ và xử lý các khoản nợ sau khi tách doanh nghiệp.

Câu hỏi: Chào luật sư công ty luật Thái An, tôi là Hương Ly, công ty chúng tôi hiện đang muốn tách công ty. Vậy mong luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục cũng như các vấn đề liên quan đến tách công ty?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi, về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

 1. Đối tượng được tách doanh nghiệp

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 193, Luật Doanh nghiệp 2014 thì đối tượng được tách doanh nghiệp là: công ty TNHH và công ty cổ phần.

 1. Những phương thức có thể thực hiện khi tách công ty
 • Một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang các công ty mới heo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cung với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang công ty mới;
 • Kết hợp cả hai trường hợp trên.
 1. Thay đổi khi tách công ty
 • Công ty bị tách phải thay đổi vốn điều lệ .
 • Số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới.
 1. Thủ tục tách công ty TNHH và công ty cổ phần
 • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo uy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Trong đó cần lưu ý:

       + Nghị quyết tách công ty phải có nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty;

       + Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;

 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty.
 1. Hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đối với công ty thành lập trên cơ sở tách

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 24, NĐ 78/2015/NĐ – CP, ngoài giấy tờ quy định tai Điều 22, Điều 23 NĐ 78/2015 NĐ – CP. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có:

 • Nghị quyết tách công ty theo quy định tại Điều 193 Luật Doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhậnđăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.

Trên đây là phần tư vấn luật của chúng tôi về vấn đề của bạn, nếu có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi.

Công ty luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725