Thành lập doanh nghiệp 307 Lượt xem

Tư vấn dịch vụ xin giấy phép thành lập doanh nghiệp

Thành lập công ty là một trong những bước quan trọng trong tiến trình tạo dựng của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, các giấy tờ liên quan đến hoạt động thành lập phải được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, chính xác và nhanh chóng.

Thành lập công ty là một trong những bước quan trọng trong tiến trình tạo dựng của một doanh nghiệp. Chính vì vậy, các giấy tờ liên quan đến hoạt động thành lập phải được thực hiện một cách nghiêm chỉnh, chính xác và nhanh chóng. Một mình doanh nghiệp chắc chắn khó lòng mà thực hiện nhanh chóng cũng như chính xác các giấy tờ cần có. Chính vì thế một đơn vị để tư vấn hoàn thiện hồ sơ và giấy tờ là một điều cần thiết.

Các hạng mục được tư vấn  bởi công ty luật Thái An cho dịch vụ xin giấy phép nhanh

Với các dịch vụ xin giấy phép nhanh cho thành lập doanh nghiệp công ty luật Thái An đảm bảo tính uy tín, nhanh chóng và hiệu quả nhất với các hạng mục khách hàng được tư vấn như sau:

Thứ nhất, tư vấn Dịch vụ thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, trong hạng mục này khách hàng được tư vấn và hướng dẫn cụ thể về các điều kiện để xin giấy phép kinh doanh. Qua đó hiểu rõ về biết được các giấy tờ cần hoàn thiện

Thứ hai, hỗ trợ khách hàng biên soạn hồ sơ xin giấy phép kinh doanh. Đồng thời, các luật sư của Thái An cũng là người đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để đảm bảo quy trình thực hiện nhanh chóng và chính xác nhất.

Thứ ba, tiến hành hỗ trợ khách hàng khắc con dấu và thực hiện thủ tục mẫu dấu tại sở kế hoạch đầu tư.

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng các thông tin về thành lập doanh nghiệp. 

Thứ năm, tư vấn các thủ tục cho doanh nghiệp tiến hành khai báo thuế ban đầu, kê khai các hạng mục khác như: tài khoản ngân hàng, token, hóa đơn, phí, lệ phí, thuế doanh nghiệp,....

Thứ sáu,  soạn thảo các văn bản góp phần nâng cao quy trình quản lý nội bộ cho doanh nghiệp của khách hàng với các giấy  tờ như: Các quyết định và biên bản họp của hội đồng quản trị, chứng nhận góp vốn, giấy triệu tập cổ đông, đăng ký thành viên, đăng ký cổ đông,.... và các văn bản liên quan khác.

Những ưu tiên dành cho khách hàng lựa chọn dịch vụ xin giấy phép nhanh cho thành lập doanh nghiệp

Những khách hàng lựa chọn dịch vụ xin giấy phép nhanh cho thành lập doanh nghiệp đảm bảo thời gian hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng nhất, chính xác nhất, uy tín nhất. Khách hàng biết rằng muốn hoàn thiện thủ tục nhanh chóng thì không thể tự thực hiện mà cần phải có một đơn vị uy tín hỗ trợ và Thái An là công ty luật sẽ hỗ trợ cho mọi đối tượng doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau. Cam kết chi phí tốt nhất, thời gian nhanh chóng nhất trên thị trường hiện nay.

Khách hàng có thể tham khảo thêm các dịch vụ tư vấn về luật của công ty luật Thái An tại website: https://dangkydoanhnghiep.org.vn/

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725