Thành lập doanh nghiệp 1057 Lượt xem

Thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2018 cần phải chú ý những gì?

Trong quá trình hình thành và phát triển của các doanh nghiệp thì không ít các doanh nghiệp có mong muốn thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nếu bạn là chủ doanh nghiệp và đang muốn thay đổi đăng ký kinh doanh trong năm 2018 thì cần lưu ý một số những quy định sau:

1. Lưu ý về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Khác với quy định luật doanh nghiệp các năm trước đây, năm 2018 các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được cấp một trong hai giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Trong đó các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh thuộc các trường hợp sau: Tên công ty, địa chỉ trụ sở công ty, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật.
Doanh nghiệp được cấp giấy xác nhận về thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh diệp liên quan tới các nội dung như: Thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi danh sách cổ đông.

Hiện nay, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không ghi nhận nội dung ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông. Do đó, khi các doanh nghiệp có sự thay đổi về các nội dung này thì Sở kế hoạch và Đầu tư sẽ chỉ cấp thêm giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với các thông tin về: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và thông tin cổ đông.
Cơ quan đăng ký kinh doanh không thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gốc. Do đó, khi các công ty thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần giữ lại các bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp trước đây. 

2. Lưu ý về thay đổi con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Khi thay đổi đăng ký kinh doanh thì các doanh nghiệp cần phải khắc lại con dấu pháp nhân. Các doanh nghiệp được tự chọn mẫu dấu và số lượng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh không cần hủy con dấu cũ vì theo quy định mới thì doanh nghiệp có quyền quyết định về số lượng và hình thức, nội dung của con dấu pháp nhân của đơn vị mình. Tuy nhiên, sau khi khắc con dấu pháp nhân với đơn vị khắc dấu thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu và công bố lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Từ ngày 01/07/2015 thì các doanh nghiệp sẽ không còn có giấy chứng nhận mẫu dấu do cơ quan công an cấp như trước đây mà thay vào đó là văn bản công bố mẫu dấu trên cổng thông tin quốc gia.

3. Lưu ý về thủ tục công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia

Sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh thì các doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin này trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong vòng 30 ngày kể từ ngày thay đổi thông tin. Đây là thủ tục bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện.
 
4. Lưu ý về các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện cũ được thành lập và chưa thay đổi trước ngày 01/07/2015

Khi các doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ không thể hiện các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện cũ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay các thông tin về địa điểm kinh doanh, chi nhanh, văn phòng đại diện cũ sẽ chỉ thể hiện trên hệ thống đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế và cũng chưa có quy định xác nhận về các thông tin cũ này. 

5. Lưu ý khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Hiện nay, khi các doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại hiện hay những địa điểm kinh doanh sẽ được cấp giấy chứng nhận riêng biệt.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về những thay đổi cơ bản về thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2018 mà bạn cần quan tâm khi có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp của mình.
 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725