Thành lập doanh nghiệp 7740 Lượt xem

Điều kiện để trở thành một Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp được biết đến là một tổ chức hợp pháp, thực hiện mọi hoạt động kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận cho bản thân và phục vụ khách hàng. Có nhiều loại hình doanh nghiệp hiện nay như Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần … Trong đó, Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất hiện nay.

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm trên toàn bộ tài sản cá nhân của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay, có rất nhiều người có ý tưởng kinh doanh, muốn làm chủ công việc kinh doanh và thành lập công ty tư nhân, hay còn được gọi là Doanh nghiệp tư nhân. Công ty Luật Thái An sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin khi thành lập Doanh nghiệp tư nhân mới nhất hiện nay.

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

1. Định nghĩa doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân

Trong doanh nghiệp tư nhân, người chủ doanh nghiệp sẽ hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp. Về lợi nhuận, do doanh nghiệp chỉ có một chủ sở hữu duy nhất nên toàn bộ lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh sẽ đều thuộc về chủ doanh nghiệp.

Theo pháp luật của Việt Nam, chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu mọi trách nhiệm vô hạn về mọi nghĩa vụ, cũng như tài sản của doanh nghiệp. Và theo đó, chủ sở hữu doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình khi doanh nghiệp không đủ tài sản để thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Nhưng chính điều này đem lại lòng tin, sự yên tâm của khách hàng và đối tác hơn các loại hình doanh nghiệp hữu hạn khác. Bên cạnh đó, cũng chính nhờ đặc điểm này mà doanh nghiệp tư nhân ít phải chịu sự ràng buộc chặt chẽ của pháp luật như tài chính, kế toán hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác.

3. Khuyết điểm của Doanh nghiệp tư nhân

Với doanh nghiệp tư nhân, tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp không tách bạch với khối tài sản của doanh nghiệp, do đó trách nhiệm của chủ doanh nghiệp không được giới hạn nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Chính vì không có tư cách pháp nhân, nên mức độ rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân tương đối cao. Là công ty trách nhiệm vô hạn nên khi doanh nghiệp tư nhân gặp khó khăn thì chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về các khoản vay, nợ là bao gồm: Tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp.

Điều kiện cần và đủ để thành lập Doanh nghiệp tư nhân

1. Điều kiện chung về việc thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tên doanh nghiệp: Không bị trùng, không gây hiểu lầm, hiểu sai.
Ngành nghề kinh doanh: Bảo đảm phải có trong hệ thống các ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành;
Vốn: Bảo đảm vốn pháp định đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;
Trụ sở: Phải hợp pháp theo quy định của pháp luật, có địa chỉ rõ ràng.
Chủ doanh nghiệp: Không vi phạm Điều 13 của Luật doanh nghiệp.

2. Điều kiện riêng về việc thành lập doanh nghiệp tư nhân

Chỉ do một cá nhân duy nhất làm chủ sở hữu.
Mỗi cá nhân chỉ được làm chủ một Doanh nghiệp tư nhân.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725