Văn bản pháp luật mới 2521 Lượt xem

Những điểm mới về thuế, lao động, bảo hiểm xã hội từ năm 2016

Nhiều điểm mới nổi bật trong lĩnh vực Bảo hiểm – Thuế – Lao động có hiệu lực từ năm 2016.

Điểm mới về thuế, bảo hiểm xã hội, lao động từ 2016 

  1. Hướng dẫn mới về đóng bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư số 139/2015/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 28/2015/NĐ-CP về Luật Việc làm liên quan bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng bắt đầu có hiệu lực kể từ 01/02/2016.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp căn cứ như sau:

- Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng.

- Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Nhà nước hỗ trợ không quá 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngân sách Trung ương.

Đối với người lao động thuộc đối tượng hưởng lương theo quy định của Nhà nước: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp hưởng lương từ người sử dụng lao động: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo Luật Bảo hiểm xã hội.

  1. Gia hạn thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Ngày 25.12.2015 Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5593/TCT-KK về thời hạn tiếp nhận mẫu 06/GTGT - mẫu áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.

Do các doanh nghiệp (cơ sở kinh doanh) đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT mà theo quy định phải phải gửi mẫu 06/GTGT nhưng đến ngày 20/12/2015 chưa kịp gửi mẫu này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và phương pháp tính thuế đang áp dụng của các doanh nghiệp, Tổng cục Thuế cho phép các doanh nghiệp gửi mẫu 06/GTGT sau ngày 20/12/2015 nhưng phải trước ngày 30/01/2016.

  1. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt – Hàn

Thông tư 201/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20.12.2015, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc năm 2015 đến năm 2018.

Theo thông tư này, hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng thuế suất thuế VKFTA phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Thông tư này

+ Được nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam

+ Được vận chuyển trực tiếp từ Hàn Quốc vào Việt Nam (theo quy định của Bộ Công Thương)

+ Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa KV theo quy định (của Bộ Công Thương).

Đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước, để được áp dụng thuế suất VKFTA thì phải thỏa mãn điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư này và có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa VK.

  1. Trình tự, thủ tục gửi thang lương, bảng lương

Quyết định 1858/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 21.12.2015 kèm theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, tiền lương, quan hệ lao động kèm theo:

a. Trình tự thực hiện thủ tục “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp” như sau:

- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo quy định của Chính phủ và gửi cơ quan quản lý lao động cấp huyện.

-Bước 2: Cơ quan quản lý lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

b. Cách thức thực hiện: Có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c.Thành phần hồ sơ: Thang, bảng lương, định mức lao động của cơ sở kinh doanh.

d. Đối tượng thực hiện thủ tục này là người sử dụng lao động.

đ. Yêu cầu và điều kiện: Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

  1. Hướng dẫn mới về tiền lương của người lao động

Từ 01.01.2016 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 05/2015/NĐ-CP về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất có hiệu lực thi hành.

Theo thông tư này:

+ Tiền lương theo hợp đồng lao động làm căn cứ để trả lương cho người lao động trong thời gian ngừng việc, nghỉ phép hằng năm, nghỉ ngày lễ, nghỉ tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương, tạm ứng tiền lương.

+ Tiền lương trả cho một ngày làm việc được xác định: Tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (bình thường không quá 26 ngày).

+ Hủy bỏ quy định ‘phải trả lương ngay trong tháng làm việc cho người lao động’. Quy định trả vào thời điểm trả lương và trả lương một tháng 01 lần hoặc nửa tháng 01 lần.

+ Tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc hoặc mất việc làm làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm.

  1. Hướng dẫn mới nhất về hoàn thuế Giá trị gia tăng

Ngày 17/12/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 18832/BTC-TCT sửa đổi Công văn 10492/BTC-TCT và Công văn 13822/BTC-TCT về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo công văn này:

+ Doanh nghiệp doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu có doanh số năm trước liền kề hoặc năm hiện tại chiếm tỷ trọng từ 51% trở lên trong tổng doanh thu bán hàng hóa dịch vụ trên tờ khai thuế GTGT được ưu tiên chi hoàn thuế GTGT.

Quy định thủ tục kê khai, hoàn thuế GTGT dưới đây:

+ Đối với trụ sở chính:

Trong hồ sơ đề nghị hoàn thuế: Kèm theo Bảng kê số thuế GTGT còn phải nộp, còn nợ của trụ sở chính và chi nhánh (để thực hiện bù trừ đối với số thuế GTGT nếu đủ điều kiện hoàn thuế).

+ Đối với chi nhánh:

 Ngoài việc áp dụng phương pháp khấu trừ được áp dụng để kê khai, nộp thuế GTGT, chi nhánh phải được doanh nghiệp trụ sở chính ủy quyền bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ: Kèm Bảng kê số thuế còn phải nộp, còn nợ của trụ sở chính, các chi nhánh và đề nghị bù trừ giữa các đơn vị với số thuế GTGT đề nghị hoàn.

  1. Hướng dẫn mới về phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng

Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 5460/TCT-KK hướng dẫn tiếp nhận mẫu 06/GTGT đối với doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) mới thành lập trong năm. Theo phương pháp tính mới này:

- Đối với DN, HTX mới thành lập vào quý 4 hàng năm (từ 01 tháng 10 đến 31 tháng 12): Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT và thời gian ổn định phương pháp tính thuế GTGT phải theo hướng dẫn tại Công văn 1097/TCT-KK ngày 30.3.2015 của Tổng cục Thuế.

- Đối với DN, HTX mới thành lập từ 01 tháng 01 đến 30 tháng 9 hàng năm:

- Theo nguyên tắc xác định doanh thu khi hết năm dương lịch đầu tiên, các doanh nghiệp, hợp tác xã  hoạt động kinh doanh chưa đủ 12 tháng thì tính doanh thu ước tính của năm như dưới đây:

“Tổng doanh thu của hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng hoặc quý hoạt động sản xuất kinh doanh là tổng cộng của chỉ tiêu chia  số tháng hoạt động sản xuất kinh doanh và nhân với 12 tháng.

Việc xác định doanh thu theo nguyên tắc này không phân biệt doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện khai theo tháng hoặc quý.

Trên đây là những điểm mới nổi bật trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội và lao động có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm 2016.

>> Liên hệ với Công ty luật Thái An để biết chi tiết về thời điểm gửi mẫu 06/GTGT tại Công văn 5460/TCT-KK ngày 18/12/2015 của Tổng cục Thuế.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725