Văn bản pháp luật mới 2251 Lượt xem

Chủ doanh nghiệp phải đóng 0,5% quỹ lương vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Ngày 01/06/2017 tới đây khi nghị định 44/2017/NĐ – CP có hiệu lực, người sử dụng lao động phải đóng 0,5% trên quỹ tiền lương vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cùng Thái An tìm hiểu vấn đề này:

  1. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  1. Mức đóng vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động mức như sau:

  • 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng; cán bộ, công chức, viên chức; công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với công nhân; người quản lí doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có tiền lương, trừ trường hợp lao động là người giúp việc cho gia đình.
  • 0,5% trên mức tiền lương đối với người lao động, bao gồm: hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.
  • Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hàng tháng theo quy định về mức đóng 0,5% trên quỹ tiền lương nêu trên.
  1. Phương thức đóng vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Phương thức đóng có thể lựa chọn: đóng hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

  1. Hiệu lực thi hành

Nghị định 44/2017/NĐ – CP có hiệu lực từ ngày 01/06/2017. Tuy nhiên, đối với người làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, việc đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định về 0,5% trên quỹ tiền lương được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Trên đây là nội dung của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nếu có bất kỳ vấn đề nào thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn luật kịp thời.

Công ty luật Thái An

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725