Văn bản pháp luật mới 3959 Lượt xem

Điểm mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC

Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung nhiều quy định về hóa đơn. Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Dự kiến thông tư này sẽ có hiệu lực vào ngày 12/6/2017. Để tiện theo dõi, Công ty Luật Thái An xin tổng hợp một số điểm mới của Thông tu 37/2017/TT-BTC này:

Thông tư 37/2017/TT-BTC

  1. Thời hạn trả lời có được phép tự in hóa đơn rút ngắn xuống còn 02 ngày làm việc ( quy định hiện tại là 05 ngày làm việc)

Hiện nay, để được phép tự in hóa đơn, DN phải có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận đủ điều kiện tự in hóa đơn.

Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị tự in hóa đơn của DN, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của DN.

  1. Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in trong vòng 02 ngày làm việc (hiện nay là 05 ngày làm việc)

Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ xin ý kiến về việc sử dụng hóa đơn đặt in đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.

Nếu sau 02 ngày làm việc mà cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in.

  1. Rút ngắn thời hạn thông báo trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn còn 02 ngày (hiện nay là 05 ngày)

Khi nhận được Thông báo phát hành hóa đơn do doanh nghiệp gửi đến, cơ quan Thuế nếu phát hiện thông báo phát hành không đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc (hiện nay là 03 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được Thông báo cơ quan Thuế phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.

  1. Trách nhiệm của cơ quan thuế

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh theo tháng. Số lượng hóa đơn bán lần đầu không được quá một quyển năm mươi số cho mỗi loại hóa đơn. Trường hợp hộ các nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn thành quyển thì cơ quan thuế có thể bán hóa đơn lẻ (01) số theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Doanh nghiệp thuộc đối tương mua hóa đơn muốn chuyển sang tự tạo hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử thì phải dừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tự tạo theo hướng dẫn của Thông tư 37/2017.

Trên đây là một số quy định mới của Thông tư 37/2017/TT-BTC về hóa đơn. Doanh nghiệp nên cập nhập chính sách mới để thực hiện đúng và bảo vệ quyền lợi của mình.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725