Tài trợ bởi vatgia.com

Thay đổi đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

  Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

  Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến ở nước ta. Trong sự vận động không ngừng của nền kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân cũng liên tục vận động, thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Một trong những...

  Xem chi tiết
 • Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

  Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

  Thủ tục thay đổi vốn điều lệ, thủ tục tăng vốn điều lệ, thủ tục giảm vốn điều lệ, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ, hồ sơ tăng giảm vốn điều lệ

  Xem chi tiết
 • Thủ tục thay đổi người đại diên theo pháp luật

  Thủ tục thay đổi người đại diên theo pháp luật

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật là việc doanh nghiệp phải thực hiện không ít lần do nhu cầu thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp trong các giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây, Luật Thái An sẽ trình bầy...

  Xem chi tiết
 • Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

  Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

  Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Trong qúa trình thực hiện hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của mình.

  Xem chi tiết
 • Thủ tục thay đổi tên công ty

  Thủ tục thay đổi tên công ty

  Tên doanh nghiệp (tên công ty) có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi có sự thay đổi về ngành, nghề, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp hoặc xét thấy tên công ty không còn...

  Xem chi tiết
 • Doanh nghiệp cần biết khi thay đổi đăng ký kinh doanh

  Doanh nghiệp cần biết khi thay đổi đăng ký kinh doanh

  Khi thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi đăng ký doanh nghiệp), nếu các doanh nghiệp tự làm thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn về hồ sơ và vướng mắc về thủ tục, chưa kể những tổn thất có thể xảy ra.  Với kinh nghiệm nhiều năm tư vấn doanh...

  Xem chi tiết
 • Thủ tục thay đổi thành viên công ty

  Thủ tục thay đổi thành viên công ty

  Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc thay đổi thành viên trong doanh nghiệp diễn ra khá phổ biến. Nhìn chung có 4 trường hợp thay đổi thành viên như sau: Thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới; Thay đổi thành viên do chuyển nhượng,...

  Xem chi tiết
 • Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

  Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

  Khi thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động thì đăng ký trụ sở của doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc. Bởi vậy, có sự thay đổi địa chỉ trụ sở thì việc đăng ký sự thay đổi cũng là yêu cầu bắt buộc theo quy định của luật...

  Xem chi tiết
 1 2 > 

TƯ VẤN

Bạn cần được tư vấn hay yêu cầu dịch vụ pháp lý ?

Hãy gọi
1900 6218

Hoặc viết email tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An