Tư vấn pháp luật thuế 4414 Lượt xem

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Với mục đích giúp cho doanh nghiệp nắm được cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Luật Thái An xin chia sẻ đến cho khách hàng bài viết hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Văn bản pháp lý liên quan đến kê khai thuế GTGT

 • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi bổ sung của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/nđ-cp.
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/tt-btc, thông tư số 111/2013/tt-btc, thông tư số 219/2013/tt-btc, thông tư số 08/2013/tt-btc, thông tư số 85/2011/tt-btc, thông tư số 39/2014/tt-btc và thông tư số 78/2014/tt-btc để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế
 • Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế gtgt và quản lý thuế tại nghị định số 12/2015/nđ-cp quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế; sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2014/tt-btc về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2. Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ áp dụng với doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật bao gồm:

 • Doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên.
 • Doanh nghiệp tư nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT.

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực ngày 05/11/2017, bãi bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng.

Trước đây, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm dưới một tỷ đồng, doanh nghiệp mới thành lập phải gửi mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế để áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Nếu không gửi Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế thì phải kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực, việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể như sau:

 • Nếu doanh nghiệp đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì nộp Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT gửi đến cơ quan thuế.
 • Nếu doanh nghiệp đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

(Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT, 03/GTGT và 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính - đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC).

3. Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

Tờ khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT gửi đến cơ quan thuế.

Trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh hoặc có cơ sở sản xuất trực thuộc tại địa phương khác nơi đóng trụ sở chính thì người nộp thuế nộp cùng Tờ khai thuế GTGT tài liệu sau:

 • Bảng phân bổ thuế GTGT cho địa phương nơi đóng trụ sở chính và các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc không thực hiện hạch toán kế toán (nếu có) theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Bảng tổng hợp số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-5/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-7/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 26/2015/TT-BTC.

4. Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế GTGT

 • Đối với hồ sơ khai thuế GTGT theo tháng thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 20 (hai mươi) của tháng sau.
 • Đối với hồ sơ khai thuế GTGT theo quý thì thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày 30 (ba mươi) của quý sau.

Lưu ý: Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế (nếu có phát sinh thuế)./

Qua bài viết trên, Công ty Luật Thái An đã hướng dẫn khách hàng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo quy định của pháp luật hiện hành.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725