Thay đổi đăng ký kinh doanh 1202 Lượt xem

Đổi trụ sở chính của doanh nghiệp có cần phải thay đổi đăng ký kinh doanh hay không?

Sau một thời gian hoạt động, do một vài lý do khách quan hoặc chủ quan, doanh nghiệp phát sinh nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Do đó, công ty cần phải tiến hành thủ tục thông báo với cơ quan chức năng để thay đổi đăng ký kinh doanh.

Công ty Luật Thái An lưu ý với quý khách hàng những thủ tục có liên quan trong quá trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

- Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh bao gồm thông báo

- Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần.

- Giấy quyết định của chủ sở hữu hoặc hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông.

- Thông báo thay đổi mẫu dấu hoặc số lượng con dấu của doanh nghiệp.

Một số lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

- Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, công ty không được là nhà chung cư hoặc nhà tập thể.

- Khi thay đổi trụ sở chính của công ty cần lưu ý: Nếu thay đổi địa chỉ chuyển sang quận/huyện mới, hoặc tỉnh/thành phố mới thì doanh nghiệp đó phải có xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế tại nơi trụ sở cũ do thay đổi cơ quan quản lý thuế. Bên cạnh đó, cũng phát sinh thêm thủ tục đăng ký lại mẫu dấu pháp nhân của doanh nghiệp nếu trên mẫu dấu doanh nghiệp có thông tin quận huyện cũ. Sau khi đã có kết quả xác nhận nghĩa vụ thuế của chi Cục thuế cũ thì doanh nghiệp bắt đầu thực hiện các thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Đối với hồ sơ phát sinh tại Hồ Chí Minh, doanh nghiệp/công ty thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh trước sau đó làm thủ tục xác nhận nghĩa vụ thuế sau.

- Sau khi đã thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp cần phải tiến hành in ấn/thay đổi hóa đơn VAT. Ngoài ra phải thông báo việc thay đổi với các cơ quan liên quan như ngân hàng, đối tác, bảo hiểm, bạn hàng và các cơ quan quản lý chuyên ngành… nếu doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện sau đăng ký kinh doanh.

Trong trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính nói riêng và thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung, Quý khách hàng gặp khó khăn xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Thái An để được luật sư hướng dẫn cụ thể nhất! Chúng tôi cam kết đem đến cho quý khách hàng các dịch vụ về doanh nghiệp uy tín, đảm bảo, nhanh chóng. Dịch vụ đăng ký doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đổi doanh nghiệp, chia - tách - sáp nhập doanh nghiệp, tạm dừng kinh doanh và giải thể doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp, dịch vụ xin giấy phép con. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp những dịch vụ pháp lý khác.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725