Hỏi đáp luật doanh nghiệp 4108 Lượt xem

Có được ủy quyền nhập khẩu phế liệu ?

Lĩnh vực nhập khẩu phế liệu, điều kiện của tổ chức nhập khẩu phế liệu, điều kiện của tổ chức được ủy quyền nhập khẩu phế liệu, nhập khẩu phế liệu đối với bảo vệ môi trường...

Câu hỏi dành cho luật sư Công ty luật Thái An. Công ty tôi đang hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu phế liệu. Thời gian gần đây, do không điều kiện công ty không đủ khả năng thực hiện hết mọi hợp đồng, nên công ty tôi có ý định ủy quyền cho một công ty khác thay mình thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu. Xin hỏi luật sư rằng tôi có thể làm như vậy không và nếu có thì phải làm như thế nào?

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng Công ty luật Thái An. Chúng tôi xin trả lời bạn như sau. 

Theo quy định của pháp luật, bạn hoàn toàn có thể ủy quyền cho một công ty khác thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu, tuy nhiên, đối với cả công ty bạn và công ty được ủy quyền đều cần thỏa mãn những điều kiện nhất định. Cụ thể:

Đối với công ty của bạn: được quy định tại Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu:

  • Có kho bãi dành riêng cho việc tập kết phế liệu bảo đảm các điều kiện bảo vệ môi trường
  • Có công nghệ, thiết bị để tái chế phế liệu nhập khẩu
  • Có phương án, giải pháp xử lý phế liệu nhập khẩu đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; đảm bảo mọi chất thải từ quy trình sản xuất đều được xử lý đạt quy chuẩn bảo vệ môi trường
  • Đã chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Còn đối với công ty được ủy quyền: được quy định tại Khoản 2 Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu, theo đó, công ty này cần có những điều kiện sau:

  • Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã đáp ứng đúng các quy định tại Khoản 1 Điều 38
  • Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này
  • Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường
  • Có kho bãi đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 38.

Bên cạnh đó, ngoài yêu cầu về chủ thể thực hiện hành vi nhập khẩu phế liệu còn có yêu cầu về phế liệu nhập khẩu, theo đó, phế liệu phải thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành, đồng thời đáp ứng được các điều kiện tương ứng được mô tả trong danh mục.

Nếu công ty được ủy quyền thỏa mãn những điều kiện trên và có Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu thì bạn hoàn toàn có thể ký hợp đồng ủy quyền với công ty này thay mình thực hiện hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Trên đây là ý kiến tư vấn của tôi về trường hợp của bạn. Hi vọng với những tư vấn của tôi sẽ giúp bạn giải đáp được vấn đề bạn quan tâm. Trong quá trình giải quyết vụ việc, nếu có vấn đề gì thắc mắc hãy liên hệ lại với chúng tôi để được giải đáp.

Công ty luật Thái An

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725