Thay đổi đăng ký kinh doanh 3652 Lượt xem

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Khi thành lập cũng như trong suốt quá trình hoạt động thì đăng ký trụ sở của doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc. Bởi vậy, có sự thay đổi địa chỉ trụ sở thì việc đăng ký sự thay đổi cũng là yêu cầu bắt buộc theo quy định của luật doanh nghiệp. Để giúp khách hàng hiểu được trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở của doanh nghiệp, công ty luật Thái An sơ lược vài nét chính dưới đây.

Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp 

Trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp, việc đăng ký trụ sở của doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc. Do vậy, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp nếu có sự thay đổi địa chỉ trụ sở thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi. Nắm bắt được nhu cầu thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp, công ty Luật Thái An cung cấp dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.

1. Cơ sở pháp lý cho việc thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

 • Luật Doanh nghiệp năm 2014
 • Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp.

2. Trình tự thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp

Để thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định.
 • Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh (trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới (trong trường hợp doanh nghiệp chuyển trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác)
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
 • Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện

3. Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp

Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp trong trường hợp chuyển địa chỉ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với trường hợp chuyển địa chỉ sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác là khác nhau.

3.1 Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 • Thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật)
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Trong quyết định ghi rõ về nội dung được sửa đổi.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Trong biên bản họp ghi rõ những nội dung được sửa đổi.

3.2 Hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp trong trường hợp chuyển địa chỉ sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký

 • Thông báo thay đổi địa chỉ doanh nghiệp (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật)
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên trong công ty hợp danh.;
 • Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên. Trong quyết định ghi rõ về nội dung được sửa đổi.
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Trong biên bản họp ghi rõ những nội dung được sửa đổi.

4. Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty của công ty Luật Thái An

Công ty Luật Thái An cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn thủ tục, trình tự thay đổi trụ sở chính của công ty: Thay đổi trụ sở trên địa bàn cùng quận (huyện), thay đổi trụ sở nơi khác quận (huyện), thay đổi trụ sở khác tỉnh (thành phố);
 • Tư vấn về thuế liên quan khi chuyển đổi trụ sở doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi trụ sở doanh nghiệp cho khách hàng theo đúng quy định của pháp luật;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục thay đổi trụ sở doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn về các vấn đề khác liên quan đến việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (thông báo cho khách hàng, đối tác về việc chuyển trụ sở của doanh nghiệp, bố cáo việc thay đổi trụ sở...)

Chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty trong thời gian ngắn với mức chi phí hợp lý nhất. Hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp pháp lý kịp thời!

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725