Mẫu hợp đồng kinh doanh

 • Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

  Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

  Hợp đồng mua bán hàng hóa - Nội dung quy định về tài sản, chất lượng, giá cả và phương thức thanh toán, quá trình giao hàng và các nội dung khác liên quan, tham khảo mẫu sau

  Xem chi tiết
 • Hợp đồng đại lý

  Hợp đồng đại lý

  Theo quy định của Luật Thương mại năm 2005, hợp đồng đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Nội dung hợp đồng này phụ thuộc vào quan hệ đại lý, hàng hóa, các điều kiện đại...

  Xem chi tiết

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725