Mẫu hợp đồng kinh doanh 6871 Lượt xem

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất

Hợp đồng mua bán hàng hóa - Nội dung quy định về tài sản, chất lượng, giá cả và phương thức thanh toán, quá trình giao hàng và các nội dung khác liên quan, tham khảo mẫu sau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------- 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Hợp đồng số: …../2015/HĐ

 Căn cứ:
......................................................................

........................................................................

Hôm nay.  Ngày …. Tháng ….. năm ……

Tại địa điểm: ....................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

 Bên A

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
 • Điện thoại:                             Fax:     
 • Tài khoản số: .............................................................................................................................
 • Mở tại ngân hàng: ......................................................................................................................
 • Đại diện là: .................................................................................................................................
 • Chức vụ: .....................................................................................................................................
 • Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ..........

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký.

 Bên B

 • Tên doanh nghiệp: ....................................................................................................................
 • Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................................
 • Điện thoại: …………………. Fax: ........................................................................................
 • Tài khoản số: .............................................................................................................................
 • Mở tại ngân hàng: ......................................................................................................................
 • Đại diện là: .................................................................................................................................
 • Chức vụ: .....................................................................................................................................
 • Giấy ủy quyền (nếu thay giám đốc ký) số: …………… ngày …. Tháng ….. năm ..........

Do …………………………….. chức vụ ………………… ký

Hai bên thống nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1: Nội dung công việc giao dịch

Điều 2. Phương thức giao nhận:

 1. Bên A giao cho Bên B theo lịch sau:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bên B giao cho Bên A theo lịch sau.

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển là do Bên…..chịu.
 2. Chi phí bốc xếp (mỗi bên chịu một đầu hoặc………………………………………………)
 3. Quá thời gian quy định giao nhận hàng hoá mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là….. đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.
 4. Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hoá tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v.. thì lập biên bản tại chỗ yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới phát hiện có vi phạm thì phải lập biên bản mời cơ quan kiểm tra trung gian (VinaControl) đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

 1. Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm, khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ:

-         Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua.

-         Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán.

-         Giấy chứng minh nhân dân.

Điều 3. Phương thức thanh toán.

 1. Bên A thanh toán cho Bên B bằng hình thức…………..trong thời gian……………………
 2. Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức…………..trong thời gian……………………

Điều 4. Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hoá

 1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng… cho bên mua trong thời gian là …. Tháng.
 2. Bên bán phải cung cấp đầy đủ mỗi đơn vị hàng hoá một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu cần).

  Điều 5: Các thỏa thuận khác

     Các điều kiện và điều khoản khác không ghi trong này sẽ được các bên thực hiện theo quy định hiện hành của các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

 Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ……… ……. Đến ngày ............................................................

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá 10 ngày. Bên ……….. có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian địa điểm thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành …………… bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ ……… bản.

 

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

                         Chức vụ                                                                        Chức vụ

 

                         Ký tên                                                                           Ký tên

                       (Đóng dấu)                                                                   (Đóng dấu)

 

Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều vấn đề liên quan tại các bài viết sau đây của chúng tôi:

Nếu cần có một hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ và bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình trong giao dịch, bạn nên sử dụng dịch vụ soạn thảo hợp đồng chất lượng cao và chi phí rất phải chăng của chúng tôi tại đường link này: https://dangkydoanhnghiep.org.vn/bang-gia-dich-vu-soan-thao-va-ra-soat-hop-dong.html. Trường hợp bạn gặp phải tranh chấp liên quan tới hợp đồng, chúng tôi cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng rất hiệu quả - chi tiết có tại đây https://dangkydoanhnghiep.org.vn/tranh-chap-hop-dong-kinh-te.html

Nếu bạn còn bất gì điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Luật Thái An!

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725