Hỏi đáp luật thuế 12403 Lượt xem

Kinh doanh vũ trường có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt không ?

Theo Luật sư tư vấn Luật thuế, kinh doanh vũ trường có phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Tôi là Vũ, sinh sống ở Hà Nội. Tháng tới, tôi dự định mở một vũ trường trên địa bàn thành phố. Luật sư cho tôi hỏi là nếu như tôi kinh doanh vũ trường thì có phải nộp thuế thu nhập đặc biệt không và cách tính thuế như nào ạ.

thue-tieu-thu-dac-biet

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Thay mặt đội ngũ Luật sư của công ty Luật Thái An tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, đã được sửa đổi bổ sung theo luật số 70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/ QH13 đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bao gồm dịch vụ kinh doanh vũ trường. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ là tổ chức cá nhân kinh doanh dịch vụ là đối tượng theo quy định phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Vì vậy, nếu bạn muốn kinh doanh vũ trường thì sẽ phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Về  căn cứ tính thuế, cũng theo Điều 5  Luật thuế tiêu thụ đặc biệt nêu trên thì căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt  sẽ xác định theo giá tính thuế của dịch vụ kinh doanh chịu thuế và thuế suất áp dụng cho dịch vụ kinh doanh đó. Cụ thể, số thuế tiêu thụ mà bạn phải nộp sẽ bằng giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt nhân với thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đầu tiên về giá tính thuế:

 Nhìn chung giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định có sự phân biệt giữa hàng hóa, dịch vụ  sản xuất trong nước và hàng hóa , dịch vụ nhập khẩu. Vì bạn muốn mở vũ trường trên địa bàn Hà Nội để kinh doanh dịch vụ trong nước nên sẽ tuân theo quy định về cách tính giá tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ trong nước.

 Theo quy định của Điều 6, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt  như trên, giá để tính thuế của dịch vụ chịu thuế sẽ sẽ là giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, chưa có thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Trong đó giá cung ứng dịch vụ  đối với kinh doanh vũ trường được xác định ở khoản 5 điều này như sau: " Đối với dịch vụ kinh doanh vũ trường , mát-xa, ka-ra-o-ke là doanh thu của các hoạt động kinh doanh trong vũ trường , cơ sở kinh doanh mát- xa, ka-ra-ô-kê". Doanh thu này sẽ bao gồm cả doanh thu đối với dịch vụ ăn uống và các dịch vụ đi kèm.

Áp dụng theo công thức quy định ở Điều 4, Nghị định 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, đã được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 100/2016/NĐ- CP:

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt = ( Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng - Thuế bảo vệ môi trường nếu có)/ ( 1+ Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt) . Trong đó giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Tiếp theo là về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt:

Để tính được số thuế mà bạn phải nộp, chúng ta cần phải có thuế suất. Thuế suất tiêu thụ đặc biệt được quy định trong biểu thuế suất ở Điều 8 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12, đã được sửa đổi bổ sung theo luật số 70/2014/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và Luật số 106/2016/ QH13 , đối với kinh doanh dịch vụ vũ trường, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 40 %.

Giả sử doanh thu chưa có thuế GTGT của vũ trường là 150.000.000 trong kỳ tính thuế( bao gồm cả doanh thu về ăn uống và các dịch vụ khác có liên quan thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ là : 150.000.000/ ( 1+ 40%) = 107.142.857 VND

Số thuế tiêu thụ bạn phải nộp là: 107.142.857 x 40% = 42.857.142 VND

Thông thường thuế suất tiêu thụ đặc biệt dành cho các hàng hóa dịch vụ được Nhà nước đề ra sẽ cao hơn mức thuế suất của các loại thuế khác như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập... với mục đích hạn chế việc sử dụng các mặt hàng không cần thiết cho cuộc sống hoặc các lĩnh vực kinh doanh dễ gây tệ nạn xã hội...

Trên đây là tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm và nhiệt huyết, công ty Luật Thái An sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725