Thay đổi đăng ký kinh doanh 10804 Lượt xem

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản truy cập Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh

Để thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp hay muốn thay đổi các nội dung của đăng ký kinh doanh bằng hình thức thực hiện thủ tục online (mạng điện tử) trước tiên cần có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống điện tử quốc gia. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thức đăng ký tài khoản theo các bước dưới đây:

Để thực hiện việc đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp hay muốn thay đổi các nội dung của đăng ký kinh doanh bằng hình thức thực hiện thủ tục online (mạng điện tử) trước tiên cần có tài khoản để đăng nhập vào hệ thống điện tử quốc gia. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn cách thức đăng ký tài khoản theo các bước dưới đây:

Bước 1: Truy cập địa chỉ http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn trên thanh trình duyệt web
è Nhấn nút [Enter] trên bàn phím để truy cập vào trang thông tin điện tử (trang web) của ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 2: Tạo một tài khoản, cụ thể các bước:
- Tại màn hình cửa sổ đăng nhập, nhấn [Tạo tài khoản mới] 

Hình 1: Màn hình đăng nhập
- Nhập các thông tin về việc tạo tài khoản tại mục “Chi tiết đăng nhập” 

Hình 2: Màn hình tạo tài khoản mới
Chú ý:
Mật khẩu bắt buộc phải chứa ít nhất 8 ký tự, trong đó bao gồm 1 ký tự đặc biệt và 1 chữ số.
Ví dụ các ký tự đặc biệt như: $!*-_
Ví dụ mật khẩu hợp lệ: abcd_123

- Nhập thông tin cá nhân của người đăng ký, bao gồm: Thông tin cá nhân; Địa chỉ liên hệ; Địa chỉ cư trú; Thông tin chi tiết liên hệ 

Hình 3: Màn hình hiển thị thông tin cá nhân


 
Hình 4: Màn hình hiển thị thông tin về địa chỉ, thông tin liên hệ chi tiết
- Nhập mã Captcha
- Tiếp theo nhấn vào nút [Đăng ký] để gửi yêu cầu đăng ký tài khoản

Hình 5 Màn hình hiển thị yêu cầu đăng ký tài khoản
- Hệ thống hiển thị thông báo đã gửi email kích hoạt tài khoản đến địa chỉ email mà người nộp hồ sơ/ người đăng ký đã đăng ký. Đồng thời, Hệ thống sẽ tự động gửi email kích hoạt tài khoản vào địa chỉ đã đăng ký của người nộp hồ sơ/ người đăng ký để kích hoạt tài khoản sử dụng 

Hình 6: Màn hình tạo tài khoản thành công

Bước 3:
- Đăng nhập vào địa chỉ email đã đăng ký, mở email kích hoạt tài khoản mà Hệ thống đã gửi à Nhấn vào đường dẫn kích hoạt tài khoản và hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản 

Hình 7: Email kích hoạt tài khoản
-  Trong trường hợp kích hoạt thành công, Hệ thống hiển thị thông báo tài khoản đã được kích hoạt thành công 


Hình 8: Màn hình kích hoạt tài khoản thành công

Chú ý: Trong trường hợp Hệ thống thông báo tài khoản chưa kích hoạt thành công, người nộp hồ sơ/ người đăng ký cần tiếp tục đăng nhập như bình thường, nếu vẫn chưa thể đăng nhập được, xin vui lòng liên hệ lại với tổng đài để được hướng dẫn xử lý giải quyết vấn đề.
 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725