Tài trợ bởi vatgia.com

lam them gio

Hỏi đáp luật lao động 327 Lượt xem

Trả tiền lương theo hình thức khoán có phải chi trả lương làm thêm giờ hay...

Pháp luật quy định về vấn đề thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, chế độ tiền lương, chế độ làm thêm giờ rất chặt chẽ. Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng lao động làm thêm giờ khi có sự đồng ý của người...

Đăng vào 09-07-2018 / bởi Lã Hải An

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218
Chat với Luật Thái An