Tài trợ bởi vatgia.com

hang rong

Hỏi đáp luật thương mại 570 Lượt xem

Buôn bán hàng rong có phải là một hoạt động thương mại hay không?

Hoạt động buông bán hàng rong là một hoạt động kinh doanh lưu động, không có địa điểm cố định, thông thường hai bên chủ thể không phải là thương nhân. Vậy hoạt động buôn bán hàng rong có thể coi là hoạt động thương mại hay...

Đăng vào 18-06-2018 / bởi Lã Hải An

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900 6218

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900 6218

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

  Gọi 1900 6218