Hỏi đáp luật thương mại 11795 Lượt xem

Buôn bán hàng rong có phải là một hoạt động thương mại hay không?

Hoạt động buông bán hàng rong là một hoạt động kinh doanh lưu động, không có địa điểm cố định, thông thường hai bên chủ thể không phải là thương nhân. Vậy hoạt động buôn bán hàng rong có thể coi là hoạt động thương mại hay không?

Câu hỏi

Xin cho tôi hỏi hoạt động mua bán hàng rong có gọi là hoạt động thương mại không. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời

Xin chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty Luật Thái An. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp luật

- Luật thương mại 2005

- Nghị định  số 39/2007/NĐ-CP quy định về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh

2. Giải đáp

2.1 Hoạt động thương mại

- Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định:  “Hoạt động thương mại là hoạt động nhằm mục đích sinh lợi, bao gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác.

- Các đặc điểm của hoạt động thương mại

+ Chủ thể: chủ thể tham gia hoạt động thương mại chủ yếu là thương nhân, có thể giữa các thương nhân hoặc một bên là thương nhân, hoặc người không phải thương nhân nhưng thực hiện các hoạt động kinh doanh thương mại có tính chất nghề nghiệp

+ Mục đích của người thực hiện hoạt động thương mại là lợi nhuận

+ Nội dung của hoạt động thương mại bao gồm: 2 nhóm hoạt động cơ bản là mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ (thương mại hàng hoá và thương mại dịch vụ). Ngoài ra còn các hoạt động khác không trực tiếp tạo ra lợi nhuận nhưng có mục đích sinh lợi thì cũng được coi là hoạt động thương mại như: đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác

2.2 Hoạt động mua bán hàng rong

- Căn cứ điểm a khoản 1 điều 3 Nghị định  số 39/2007/NĐ-CP quy định về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh, giải thích buôn bán hàng rong như sau: “Buôn bán rong là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các th­ương nhân đ­ược phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong”.

Như vậy, về bản chất, buôn bán hàng rong là một hoạt động mua bán hàng hóa, có đặc điểm nổi bật là không có địa điểm kinh doanh cố định. Nhưng hoạt động mua bán hàng rong vẫn đáp ứng được đầy đủ các đặc điểm của hoạt động thương mại nói chung và hoạt động mua bán hàng hóa nói riêng. Đó là:

- Hoạt động bán hàng rong bao gồm 2 bên là bên mua hàng và bên bán hàng trong đó bên bán hàng là người không phải thương nhân nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại có tính chất nghề nghiệp.

- Bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán

- Bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận

- Việc mua bán hàng hóa thực hiện thông qua hợp đồng mua bán hàng hóa, thông thường hợp đồng mua bán hàng hóa đối với hoạt động buôn bán hàng rong là hợp đồng được thể hiện bằng lời nói hoặc hành vi cụ thể của người bán và người mua.

Tóm lại:  thông qua những đánh giá trên có thể nhận xét hoạt động mua bán hàng rong là một hoạt động mua bán hàng hóa nên nó là một hoạt động thương mại.

Bạn có thể tham khảo thêm quy định về đăng kí kinh doanh đối với hoạt động buôn bán hàng rong tại đây

Trên đây là  giải đáp thắc mắc của chúng tôi về hoạt động bán hàng rong. Công ty Luật Thái An mong rằng bài viết sẽ giúp bạn có thêm kiến thức pháp lý về vấn đề này.

---> Hãy gọi TỔNG ĐÀI TƯ VẤN PHÁP LUẬT để được hỗ trợ kịp thời!

Công ty Luật Thái An
Đối tác pháp lý tin cậy

 

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725