Hỏi đáp luật doanh nghiệp 2532 Lượt xem

Xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp tự ngừng kinh doanh

Doanh nghiệp của tôi tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp có bị xử lý vi phạm hành chính không?

Doanh nghiệp của tôi tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp có bị xử lý vi phạm hành chính không?

Trả lời:

Chào bạn và cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Thái An.

Căn cứ theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 thì:

Thứ nhất, doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

Thứ hai, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Nếu có hành vi vi phạm, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 37 của Luật Doanh nghiệp, bên cạnh việc bị phạt tiền, doanh nghiệp đồng thời bị buộc thông báo việc tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với hành vi vi phạm:

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh nhiều hơn 30 ngày mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đăng ký

Nếu còn vướng mắc, hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn pháp lý kịp thời.

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725