Tư vấn pháp luật thuế 13461 Lượt xem

Xử lý tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa

Do sai sót trong quá trình nộp thuế, một số Doanh Nghiệp có thể nộp thừa thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Vậy việc xử lý số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa này như thế nào? Công ty Luật Thái An xin chia sẻ đến quý khách hàng bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

 

 

1. Văn bản pháp lý quy định về xử lý tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa

  • Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016
  • Luật quản lý thuế 2006 sửa đổi năm 2012
  • Thông tư số 38/2015/tt-btc quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa trong các trường hợp:

a. Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

b. Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế nộp thừa với số tiền thuế còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau; hoặc trừ vào số tiền thuế lần nộp thuế tiếp theo; hoặc hoàn trả số tiền thuế khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế; trừ trường hợp không được miễn xử phạt do đã thực hiện quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 111 Luật Quản lý thuế.

3. Hồ sơ, thủ tục xử lý đối với số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa quy định tại trường hợp (a):

Các trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016. Khách hàng có thể tham khảo bài viết “Các trường hợp hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu” theo bài viết này để hiểu rõ hơn.

Hồ sơ, thủ tục xử lý đối với số tiền thuế được hoàn quy định tại trường hợp này được thực hiện theo hướng dẫn tại mục 4 chương VII Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

4. Việc xử lý đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại trường hợp (b) được hướng dẫn như sau:

Hồ sơ bao gồm:

  • Công văn đề nghị xử lý tiền thuế nộp thừa trong đó nêu rõ: Số tờ khai hải quan; số chứng từ nộp thuế; số tiền thuế đã nộp; số tiền thuế phải nộp; số tiền thuế nộp thừa; lý do nộp thừa, hướng xử lý.
  • Các chứng từ, tài liệu chứng minh số tiền thuế nộp thừa.

Cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ do người nộp thuế nộp, đối chiếu với hồ sơ hải quan gốc lưu tại đơn vị, tính chính xác, đúng quy định của hồ sơ và xử lý như sau:

  • Trường hợp xác định thực tế số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp; kê khai của người nộp thuế là chính xác thì ban hành quyết định hoàn tiền thuế nộp thừa.
  • Trường hợp xác định thực tế số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp nhưng kê khai của người nộp thuế về số tiền thuế chưa chính xác thì thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết và ban hành quyết định hoàn tiền thuếnộp thừa phù hợp với số tiền thuế nộp thừa đúng theo quy định.
  • Trường hợp xác định thực tế không có số tiền thuế nộp thừa, cơ quan hải quan thông báo bằng văn bản cho người nộp thuế biết, nêu rõ cơ sở xác định không có số tiền thuế nộp thừa.

Thời hạn cơ quan hải quan xử lý hồ sơ là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị trả lại tiền thuế xuất nhập khẩu đã nộp thừa.

Trên cơ sở quyết định hoàn tiền thuế, cơ quan hải quan nơi người nộp thuế có số tiền thuế nộp thừa phải thanh khoản số tiền thuế nộp thừa và cập nhật các thông tin số tiền thuế nộp thừa trên Hệ thống của cơ quan hải quan.

5. Thẩm quyền quyết định hoàn tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa:

Cơ quan hải quan nơi có phát sinh tiền thuế nộp thừa cho người nộp thuế có thẩm quyền quyết định hoàn tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa.

Như vậy, qua bài viết này, Công ty Luật Thái An đã giúp cho quý khách hàng nắm được việc xử lý số tiền thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nộp thừa theo quy định của pháp luật hiện hành.

Nếu còn điều gì thắc mắc hay cần được tư vấn các vấn đề thuế, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua tổng đài tư vấn để gặp luật sư tư vấn trực tiếp.

CÔNG TY LUẬT THÁI AN 
  Đối tác pháp lý tin cậy

TƯ VẤN

Nếu bạn cần được tư vấn, hãy gọi 1900633725

Nếu bạn yêu cầu dịch vụ, hãy gọi
1900633725

hoặc viết thư tới
contact@luatthaian.vn

Gọi 1900633725